Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Nora, 2008. Trädgårdsergonomi : om konsten att undvika de vanligaste riskfaktorerna för hälsan i små trädgårdsföretag med krukodling. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
138kB

Abstract

This paper is based on a literature review and interviews made with managers in small-scale nurseries for pot plant production. The review helped to identify the worst occupational hazards in pot plant production. The interviews provided a way to investigate how the nurseries act so as to avoid the worst hazards and what they do to even out work intensive periods during the season in order to get a more even distribution of work over the year.
According to available statistics problems with back and shoulders are the most common of the physical disorders and the risk for occupational accidents are high for greenhouse workers. Most of the occupational injuries are connected to musculoskeletal problems. The handling of material is often manual and involves frequent lifting and carrying of heavy loads, the strenuous work postures and static muscular tensions these repetitive tasks are associated with causes straining and overloading. Here we find the roots for occupational disease common among workers in the gardening industry. An advantage with the smaller nurseries is that workers can have more varied tasks, compared with those working for larger companies.
In Sweden the garden industry is small compared to other private industries, something, which also explain the little interests in society and within the engineering industry for the above mentioned problems. However, considering the fact that there are many small garden enterprises around the world the problems are huge.
The variation of work tasks between small-scale nurseries is one reason these occupational health hazards remain unaddressed. Another reason has to do with the fact that small-scale nurseries tend to have a huge variation of work tasks caused by e.g. seasonal changes. The solutions to these problems need to be individual for each nursery. This makes it difficult to make a profitable industry out of mass-producing technical solutions.
The interviews indicate that the nurseries themselves acquired technical solutions for reducing the most common occupational health hazards. The plans for investing in these solutions involve great costs and hence depend on the financial state of the company, something that often result in random purchases of solutions which happened to be on offer.
The interviews also show that many problems remains unsolved and that there is a lot of self made technical solutions to facilitate different work tasks.
The most work intensive period in these nurseries is the springtime. Depending on the crop there might be possibilities to even out some of the tasks over the year but the work intensive periods still remain.

,

Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie och intervjuer gjorda med företagare i småskaliga företag i trädgårdsnäringen med krukodlade växter i sitt sortiment. Genom litteraturstudien kartläggs de för hälsan mest riskfyllda arbetsmomenten i trädgårdsnäringen. Intervjuerna gjordes för att få en bild av hur företagen agerar för att komma till rätta med riskfyllda arbetsmoment och hur de går tillväga för att jämna ut de mest arbetsintensiva perioderna under odlingsåret för att få en jämnare fördelning av arbetsuppgifter över kalenderåret.
Enligt tillgänglig statistik är besvär med rygg och skuldror de vanligast förekommande fysiska besvären och risken för olyckor i arbetet är stor för arbetare i trädgårdsföretag. Den största delen av arbetsskadorna hänger samman med besvär i det muskuloskeletala systemet. En stor del av arbetet i små trädgårdsföretag utförs manuellt vilket innebär belastningar i form av t.ex. tunga lyft, bärande, sträckningar och överbelastningar till följd av obekväma arbetsställningar och statiska muskelspänningar p.g.a. repetativa arbetsmoment. Den här typen av belastningar är den vanligaste orsaken till arbetsskadorna i trädgårdsnäringen. En fördel för de små företagen är att arbetsuppgifterna varierar vilket minskar risken för skador till följd av enahanda arbetsuppgifter.
Trädgårdsnäringen är liten i Sverige vilket speglas i samhällets och teknikföretagens bristande intresse för dess problem. Internationellt sett är de små trädgårdsföretagen många och därmed är problemen stora globalt.
Arbetsmiljöproblemen återstår i de små trädgårdsföretagen bl.a. för att variationen mellan företagen är stor, men även inom företagen varierar arbetsuppgifterna och riskfaktorerna som är förknippade med dem beroende på t.ex. årstidsväxlingen. Lösningarna måste ofta vara individuellt anpassade efter varje företag vilket gör att det är svårt att hitta en kommersiell marknad för dem.
Intervjuerna visar att företagen har skaffat tekniska hjälpmedel för att minska de riskfyllda arbetsmomenten. Intervjuerna visar också att planerade hjälpmedelsinköp ofta innebär stora investeringar. Ekonomin styr investeringarna varför inköpen ofta blir en följd av slumpmässiga erbjudanden. Av intervjuerna framgår även att många problem återstår att lösa och att egna tekniska hjälpmedel tillverkas för att underlätta arbetet.
Arbetstopparna i de flesta av de intervjuade företagen infaller på våren. Beroende på växtkultur finns det i vissa företag möjlighet att sprida ut en del arbetsmoment över året men arbetstopparna finns ändå kvar.

Main title:Trädgårdsergonomi
Subtitle:om konsten att undvika de vanligaste riskfaktorerna för hälsan i små trädgårdsföretag med krukodling
Authors:Lundqvist, Nora
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:3
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:ergonomi, containerodling, arbetsskador, muskuloskeletala besvär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8281
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8281
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 12:03
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics