Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Sanna, 2007. Odlingsmetodernas påverkan på vitaliteten hos Prunus avium. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img] PDF
332kB

Abstract

The objective of this study was to get a better understanding of how the cultivation methods influence the vitality in Prunus avium. The purpose was also to examine if there was any differences in shoot growth and trunk expansion depending on the method of cultivation. To find the answer to this question a literature study and a case study has been done.
The literature study concerns the concepts vitality and stress. Different definitions of these concepts are shown and their connection whit establishment is explained. In the background the species Prunus avium, and the four method of cultivation that are included in this case study are described.
Measurements of the shoot growth and trunk expansion were made in this study, and as a complement to these methods, a visual estimate of the vitality was made. The studied trees were planted on three different nurseries in Skåne and Halland. The different cultivation methods being compared was field cultivation, depot cultivation, root pruning and RCB (Root Control Bag).
The result of the measurements showed a big difference in vitality between the cultivation methods. It has been shown in other studies that the cultivation methods had an influence on water stress tolerance, tree death and establishment by plantation. The result of the case study showed that trees in field cultivation and depot cultivation had the best vitality and growth. Trees in RCB and root pruned trees had inferior results in all the measurements.
It this study it was not possible to demonstrate how well these trees are going to establish on a new location. The conclusion that trees with good vitality in the nursery should establish better by plantation is not possible to do.

,

Syftet med detta arbete var att få en ökad förståelse för odlingsmetodernas påverkan på vitaliteten hos Prunus avium. Syftet var också att undersöka om det fanns några skillnader i skottillväxt och stamomfångsökning beroende på odlingsmetoden. För att få reda på detta har en litteraturstudie och fallstudie gjorts.
Litteraturstudien behandlar begreppen vitalitet och stress. Olika definitioner av dessa begrepp tas upp och deras samband vid etablering förklaras. I bakgrunden beskrivs arten Prunus avium och de fyra olika odlingsmetoderna som ingår i fallstudien.
I fallstudien gjordes mätningar på skottillväxt och stamomfång, och som komplement till dessa gjordes en visuell vitalitetsbedömning av Prunus avium träd som var placerade på tre olika plantskolor i Skåne och Halland. De olika odlingsmetoderna som jämfördes var frilandsodling, depåodling, rotbeskärning och RCB (Root Control Bag).
Resultaten av mätningarna visade att det var en stor skillnad på vitaliteten hos träden beroende på vilken odlingsmetod som användes. Det finns försök som visade att odlingsmetoderna påverkade vattenstresstolerans, träddöd och etablering vid plantering. Resultaten i fallstudien visade att träd i frilandsodling och depåodling hade bäst vitalitet och tillväxt. Träden i RCB och rotbeskurna träd hade sämst resultat i alla mätningar.
Det gick dock inte att fastställa av fallstudien hur väl dessa träd kommer att etablera sig vid utplantering på en ny växtplats. Inga slutsatser om att träd med bra vitalitet i planskolan skulle etablerar sig bättre vid utplantering kunde dras.

Main title:Odlingsmetodernas påverkan på vitaliteten hos Prunus avium
Authors:Eklund, Sanna
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:34
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:Prunus avium, depåodling, frilandsodling, rotbeskärning, vitalitet, fågelbär, träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8286
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8286
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 12:23
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics