Home About Browse Search
Svenska


Hjern, Lotta, 2007. En studie av hur man formulerar, kontrollerar och följer upp kvalitén i skötselentreprenader. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
511kB

Abstract

Upphandling av skötselentreprenader är idag vanligt förekommande i parkförvaltningar, bostadsföretag och blir vanligare inom kyrkogårdsförvaltningar. Som beställare har man oftast satt upp ett mål för skötseln.

För att beställaren ska få det förväntade resultatet är det viktigt att formulera upphandlingen på rätt sätt – att göra handlingarna tydliga och relevanta. Svårigheten ligger i hur man som beställare ska formulera sina mål så att man vet vad man får och att resultatet blir som man hade tänkt sig.

Syftet med mitt arbete har varit att jämföra tre genomförda upphandlingar för att se hur kvalitén har beskrivits och följts upp.

Vid en jämförelse har jag inte kunnat se några uppenbara skillnader i kvalitén beroende på om man använder AF-AMA eller AFF, det är därför upp till det enskilda fallet att bedöma vilket man ska använda.

För att beskriva skötselinsatserna används kombinerade funktions- och arbetsbeskrivningar eller frekvensbeskrivning med några få detaljbeskrivningar.

När det gäller uppföljningen av arbetet utför beställaren kontroll genom stickprov. Det finns inga klara direktiv i handlingarna för hur och vad man mäter vid stickprovskontrollerna. Genom regelbundna möten kommer man överens om vilka toleransnivåer som gäller för det utförda arbetet.

De förväntningar man har på utfört arbete påverkas av de mål som formulerats och beskrivits i förfrågningsunderlaget. Det är genom dessa beskrivningar entreprenören ska bilda sig en uppfattning om de resurser som krävs för att uppfylla målen.

I de studerade entreprenaderna ansåg två av beställarna att de tagit fram ett tydligt förfrågningsunderlag, men var inte riktigt nöjda med kvalitén på det utförda arbetet. Entreprenörerna var däremot nöjda med sina arbetsinsatser och tyckte att de utförde arbetet enligt beställarens krav.

För de tre studerade entreprenaderna är kommunikation, tydlighet och lyhördhet nyckelbegreppen för ett bra samarbete och därmed uppnå önskat resultat. Att våga prova nya metoder kan vara ett bra tillvägagångssätt för att få svar på om ett system är bra eller dåligt.

Main title:En studie av hur man formulerar, kontrollerar och följer upp kvalitén i skötselentreprenader
Authors:Hjern, Lotta
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:30
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:upphandling, kvalité, entreprenader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8294
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8294
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Documentation and information
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 08:56
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 08:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics