Home About Browse Search
Svenska


Falk, Tove, 2007. En outnyttjad resurs. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
139kB

Abstract

The city is a popular place to live in, though a modern trend in Sweden is to move
from the city to rural country within commuting distance of the city (Wallin 2002). The
city is apparently lacking something. This sprawl is not sustainable with the amount of
people that inhabitants the world today. Despite the high prices for land in the city,
there are sites which are not efficiently used, the roofs. If the use of roofs would be
used to please the inhabitants of the city, it could reduce the urge to move out of the
city.
This essay deals with the role of the landscape architect in the society and the way
landscape architects view roofs. It is a bachelor thesis with in the program of landscape
architecture and covers ten weeks of full time studies. The study is based on literature
studies and interviews with people in the business of landscape architecture and/or
green roofs in Malmo, Sweden.
The result shows that the business of landscape architecture and green roofs lack
proper information channels, self reflection, and has institutional/administrative
problems. Information is primarily spread from person to person which can result in
rumours. There is not enough time or effort put into reflecting on where one is going
but only that one is going. Economical and administrative factors works discouraging
and changes are needed to make it more profitable for the proprietor.
The only well established use of roofs is extensive green roofs and there is a lack of
competition within the business of green roofs. There is a lot of research done on the
technical part of green roofs but to make it an interesting job for landscape architects
the roof first of all has to be a place which humans can use. There is useful experience
of building parks or yards on top of garages but there are too seldom follow-ups of
those projects.

,

Staden är en populär plats att bo på men där skulle kunna vara ännu trevligare att leva.
Trots att marken är eftertraktad finns där ytor som inte används, taken. En modern
trend i Sverige är att flytta från staden till landsbygd inom pendlingsavstånd (Wallin
2002). Om det, i dagens stad, gick att tillgodose delar av de behov som landsbygden
kan tillfredställa, så skulle trivseln i staden kunna öka.
Det har uppkommit en marknad för så kallade grönatak men åsikterna kring nyttan av
dem, och vad som ska inkluderas i begreppet, går isär. För att ta reda på vilka åsikter
och visioner som finns angående takens funktion och möjligheter har ett antal
intervjuer genomförts med personer som arbetar med landskapsarkitektur och/eller
grönatak. Genom intervjuerna har även landskapsarkitektens roll och möjligheter att
påverka samhället analyserats.
Studien visar att landskappsarkitektbranschen saknar goda informationskanaler,
självreflektion, och att det finns administrativa problem. Information sprids framförallt
från person till person vilket kan resultera i rykten. Det finns inte tid eller ork till att
reflektera över vart man är på väg utan bara att man är det. Ekonomiska och
administrativa faktorer verkar hämmande för utvecklingen av användningen av tak.
Växtmattor är idag det enda etablerade sättet att använda växter på tak. Det finns
forskning på de tekniska lösningarna för grönatak men det saknas strukturer i
samhället som uppmuntrar till att använda tak i större utsträckning. Idag är den
allmänna uppfattningen i branschen att det helt enkelt för krångligt och olönsamt.
Taken får förbli en outnyttjad resurs i staden.
Information om och erfarenheter av arbete med tunna växtbäddar, t.ex. sedummattor
(extensiva grönatak) och bjälklag (intensiva grönatak), är koncentrerad till ett fåtal
personer och det saknas uppföljningar av projekt. Uppföljningar och en bättre
informationskanal skulle kunna bidra till spridandet av information och erfarenheter av
arbetet med tunna vegetationsbäddar, och på så vis inspirera och underlätta andras
arbete.

Main title:En outnyttjad resurs
Authors:Falk, Tove
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:25
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:tak, gröna tak, landskapsarkitektur, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 10:42
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 10:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics