Home About Browse Search
Svenska


Lundbladh, Karolina, 2007. Ecological design : an essay about ecological sustainability and landscape architecture. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

It has become increasingly clear that the actions of humans are affecting the biosphere in a dramatic way. By using too much fossil fuel and chemicals that pollutes air, water and land, by devastating large areas of forest, homogenizing large tracks of land through
agriculture and by fishing the seas dry, humans cause global warming and the extinction of millions of plant and animal species. At the same time there is an unprecedented awareness of environmental issues, and many people are willing to change their lifestyle in order to contribute to a more sustainable society.

In this essay I investigate the connection between ecological sustainability and landscape architecture. What is the landscape architect's role in the aspiration for ecological sustainability? What tools/ideas/concepts are central for ecological design and planning today? How are the aesthetics of the landscape affected by ecological
thinking among landscape architects?

Landscape architects can contribute to sustainability through landscape analysis, land-use planning, traffic planning, green structure, stormwater management and by choosing sustainable materials. We can also work for sustainability by designing low-maintenance landscapes that will be time-less and enduring. The increased interest for ecological design has started a discussion about ecological aesthetics. The concept comprises both ideas about how we by designing "transparent" landscapes, can confront people with their ecologically destructive behavior, and strategies for how we can integrate "ugly" landscapes with important ecological function into human environments.

,

Det har blivit alltmer uppenbart att människans handlingar påverkar
vår planet dramatiskt. Genom en för stor användning av fossila
bränslen och kemikalier som förorenar luft, vatten och mark, och
genom att vi fiskar ut världshaven, skövlar skog och homogenisera
landskapet genom jordbruk orsakar människan global uppvärmning
och utrotningen av miljontals växt- och djurarter. Samtidigt är fler
människor än någonsin medvetna om miljöproblemen, och många
är också villiga att förändra sin livsstil för att bidra till ett mer hållbart
samhälle.
I den här uppsatsen undersöker jag kopplingen mellan ekologisk
hållbarhet och landskapsarkitektur. Vilken är landskapsarkitektens
roll i strävan efter ekologisk hållbarhet? Vilka verktyg/ideér/koncept
är centrala för ekologisk design och planering idag? Hur påverkas
landskapets estetik av det ekologiska tänkandet?
Landskapsarkitekter kan påverka utvecklingen i en hållbar riktning
genom att arbeta med landskapsanalys, markanvändning, trafikplanering,
grönstruktur, dagvattenhantering och hållbara materialval.
Vi kan också verka för hållbarhet genom att designa landskap som
inte kräver så mycket underhåll, vars form är tidlös och varaktig.
Det ökande intresset för ekologisk design har lett till en diskussion
om en ekologisk estetik. Begreppet innefattar både tankar om hur vi
genom att designa ”transparenta” landskap kan konfrontera människor
med deras ekologiskt destruktiva beteende, och strategier för
hur vi kan på ett smidigt sätt kan integrera ”fula” men ekologiskt
funktionella landskap i mänskliga miljöer.

Main title:Ecological design
Subtitle:an essay about ecological sustainability and landscape architecture
Authors:Lundbladh, Karolina
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:31
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landscape architecture, sustainability, ecological design, ecological aesthetics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:English
Deposited On:26 Oct 2017 10:56
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 10:56

Repository Staff Only: item control page