Home About Browse Search
Svenska


Sorby, Andreas and Hakefelt, Tor, 2007. Ekologisk fårproduktion. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
667kB

Abstract

Denna studie behandlar en gård på norra Gotland som idag omfattar cirka 200 ha åkermark och bete samt 100 ha skog. Produktionen är ekologisk och består av 80 dikor med försäljning av kalvar vid sex månaders ålder samt 250 tackor av gotlandsras som lammar på våren. Gården är KRAV-ansluten och alla lamm föds upp som KRAV-lamm. Syftet med studien är att titta på möjligheterna att utöka fårbesättningen på bekostnad av dikorna. På gården finns tre maskinhallsliknande stallbyggnader som alla består av tre väggar och tak. De täcker en total yta av 2500 m2 och de ligger alla i anslutning till rasthagar. Vi har under vårt arbete valt att intervjua flera fårproducenter och göra flera studiebesök för att få en så djup bild av fårproduktion som möjligt. Det fodersystem som idag används på Sorby gård är inte optimalt med tanke på foderspill och liknande även om det är rationellt och genomtänkt. För att förbättra utfodringen av grovfoder har vi valt att ersätta de gamla foderhäckarna och istället sätta in foderbord, av typen smålandsgrinden. Där blåser vi in ensilage eller hö med en balrivare. Detta ger ett korthackat grovfoder som fåren gärna äter. Det blir också mindre spill av ett korthackat foder. Kraftfoder utfodras med hjälp av kraftfoderstationer som styrs av transpondrar runt varje enskild tackas hals. Den produktion vi riktar in oss på är vårlammsproduktion på ungefär halva besättningen med korsningstackor (finull/mjölk/dorset) som lammar i januari. Den andra halvan skall bestå av gotlandstackor som lammar i april för höstlammsproduktion. Detta för att få en jämnare arbetsfördelning samt flera intäktstillfällen under året. Arealen och ligghallarna räcker till en produktion med cirka 800 tackor, vilket skulle innebära 400 korsningstackor samt 400 gotlandstackor. Skinnen från gotlandslammen säljs idag för 250 kronor till garveriet men i framtiden finns möjligheter att ta tillvara på och sälja skinnen själva vilket ger ett mycket stort mervärde då ett skinn idag säljs för mellan 1000 och 2000 kronor. Enligt de kalkyler vi gjort är den nya produktionsinriktningen lönsammare än den tidigare. Den är dessutom mindre känslig för eventuella ändringar i EU:s bidragspolitik.

,

This study is focused on a farm located on the north of the island Gotland. On the farm
there are about 200 ha of fields and pasture and about 100 ha of forest. The production
today is 80 beef cattle and 250 ewes of the Gotland sheep breed with spring lambing and
the farm is run organically. The reasons for this study are to evaluate the possibilities to
end the beef cattle production and increase the numbers of sheep. On the farm there are
three stable buildings which are all built with three walls and roof and cover totally
2500 m2
of concrete floor. They are all placed next to smaller pastures.
To make this study as adequate as possible we have made several visits to large
producers and have done interviews with people working as sheep advisors.
The system used for feeding the sheep today is rational and easy to work with but it is
not optimal for sheep production. The amount of feed that is spoilt is too high and to
decrease that we want to put in new feed racks. Silage and hay will be blown from the
outside to the feed racks using a bale processor. In this way the feed will be cut into
smaller pieces which will make it more desirable for the sheep to eat and they will drop
less on the ground. Concentrates will be fed in automatic feeders controlled by a
computer and with transponders on all ewes.
We suggest that in the new production there will be about 800 ewes; about 400
crossbred ewes that lamb in January for spring lamb production and 400 Gotland sheep
ewes for fall lamb production. We want the production to be split to get the work and
also the income more spread out over the year.
The skins of the Gotland lambs are today sold for about 250 Swedish crowns a piece. In
the future there are big opportunities to sell the skins directly to the customers and get as
much as 1000-2000 crowns for each skin.
According to our calculations the new production will be more profitable than the
current one on the farm. The fact that the EU:s support for farming might be cut back in
the future also makes the new production more interesting, because even without the
money from the union the new production has a better profit.

Main title:Ekologisk fårproduktion
Authors:Sorby, Andreas and Hakefelt, Tor
Supervisor:Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:23
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:ekologisk djurhållning, KRAV, Gotland, lammproduktion, fårproduktion, EU-stöd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8347
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 09:05
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 09:05

Repository Staff Only: item control page