Home About Browse Search
Svenska


Boo, Henrik, 2007. Tidsåtgång i system med självgående/självlastande fullfoderblandare. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
427kB

Abstract

In this study I have compared two systems of handling TMR, self-propelled/ self loading mixers and conventional towed mixers, what has been investigated is the time for filling, mixing and feeding TMR as well as maintenance and fuel consumption. The background of this study is the structural rationalization within the Swedish milk production that has put focus on efficiency and reducing of costs. Forage and labour are the two biggest costs in milk production today.
The study has been performed by visiting three farms and with a stopwatch measured the times for filling, mixing and feeding TMR. At the time for the visits, the users have been interviewed regarding maintenance and fuel consumption. They have also had an opportunity to give comments of how they experience the mixers.
The result of the study after processing is that the average stock in the study can save 74000 SEK a year by reducing time for filling, mixing and feeding TMR to cows with a self propelled/ self loading mixer .
The conclusion I can make of this study is that it's not the size of the stock that decides whether it's interesting to invest in a self propelled/ self loading mixer, but the presumptions on the farms, for instance forage logistics and mechanical equipment.

,

I detta arbete har jag jämfört två system för att hantera fullfoder,
självgående/självlastande fullfoderblandare och konventionella bogserade
fullfoderblandare. Det som har undersökts är tidsåtgången vid fyllning, blandning och
utfodring samt underhållskostnader och drivmedelsförbrukning. Bakgrunden till arbetet
är den rådande strukturrationaliseringen inom mjölkproduktionen i Sverige där man har
fått fokus på att öka effektiviteten samt att minska kostnaderna. Då är det intressant att
titta lite närmare på foderkostnader och arbetskostnader som är de största posterna inom
dagens mjölkproduktion.
Arbetet har utförts genom att besöka tre gårdar och med tidtagarur mäta tiderna för
fyllning, blandning och utfodring av mjölkkor. Vid tillfället för gårdsbesöket har även
användarna intervjuats angående underhåll och drivmedelsförbrukning, de har även fått
ge kommentarer om hur de upplever blandarna.
Resultatet av undersökningen är att den genomsnittliga besättningen i studien kan spara
74000 kr per år med självgående/ självlastande fullfoderblandare. Detta sker genom
reducerad arbetstid och drivmedels åtgång vid fyllning, blandning och utfodring av
mjölkkor.
Slutsatsen av detta arbete är att det inte är besättningsstorleken som avgör om det är
intressant att investera i en självgående/ självlastande fullfoderblandare, utan det är
gårdens förutsättningar som ligger till grund för detta, såsom foderlogistik och
maskinpark

Main title:Tidsåtgång i system med självgående/självlastande fullfoderblandare
Authors:Boo, Henrik
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:11
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:fullfoderblandare, fallstudier, djurfoder, nötkreatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8353
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 09:35
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 09:35

Repository Staff Only: item control page