Home About Browse Search
Svenska


Terander, Emma, 2007. Hot water drenching of 'Hass' avocados for rot control. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
770kB

Abstract

The occurrence of postharvest rots is a major issue for the New Zealand avocado industry, and much research is being carried out to find ways to control them. Since the use of many chemical fungicides and insecticides is being prohibited, there is a constant need for alternative, more environmentally friendly, methods to reduce disorders in fruit. One way to decrease the presence of rots in fruit is to maintain good orchard hygiene prior to harvest. There are also a number of ways to control rots, and their postharvest development. In recent years more attention has been turned towards heat treatments and their potential to reduce the development of rots. The aim of this project was to see whether the incidence of postharvest rots in avocados could be decreased by a hot water drench (HWD) of the fruit after harvest.

In September 2002, a project to investigate the efficiency of HWD started in New Zealand. Avocados were drenched in four different water temperatures (44oC, 47oC, 50oC and 53oC) and for different durations (varying between 10s and 80s, depending on temperature), and examined for both external and internal damage after fruit had been stored for 4 weeks.

HWD was associated with a range of damage symptoms in avocado fruit. The main form of external damage at higher temperatures and times was heat damage (browning or blackening) of the skin. The internal quality of avocado fruit also decreased with increasing HWD duration and temperature in experiment 1. This was due to increased incidence and severity of body rots and stem end rots (SERs) compared to control fruit. In experiment 2 we found that by treating avocados at high temperatures for short durations the incidence and severity of postharvest rots could be reduced. Treatments found to minimize body rots were 47oC for 50s and 50oC for 10s. The optimum HWD temperatures for minimum body rot severity were similar to those for minimum damage by SER in both experiments.

Our results show that HWD treatments at high temperatures for short durations may prove useful as a future postharvest control of rots either alone or in combination with other control measures.

,

Förekomsten av röta i avokado efter skörd är ett stort problem för avokadoindustrin i Nya
Zeeland, och mycket forskning pågår för att komma till rätta med problemet. Då många
kemiska bekämpningsmedel har blivit förbjudna finns ett behov av att finna nya effektiva och
miljövänliga sätt att minska förekomsten av vanliga problem och sjukdomar i frukt såsom
avokado. Ett sätt att minska förekomsten av röta är att idka god hygien i avokadoodlingarna
före skörd. Det finns också många sätt att kontrollera röta och dess utveckling efter skörd.
Under senare år har mycket uppmärksamhet ägnats åt värmebehandlingar och deras potential
att kunna minska förekomsten av röta. Syftet med det här projektet var att se om förekomsten
av röta i avokado efter skörd kunde minskas genom en varmvattensbehandling av frukten
efter skörden.
I september 2002 startade ett projekt på Nya Zeeland där effektiviteten av olika
varmvattenbehandlingar undersöktes. Avokados behandlades i fyra olika vattentemperaturer
(44oC, 47oC, 50oC och 53oC) och i fyra olika tidsintervall (mellan 10s och 80s, beroende på
temperaturen), och därefter undersöktes avokadons yttre och inre kvalitet efter att de lagrats i
fyra veckor.
Våra varmvattensbehandlingar gav upphov till ett flertal skadesymptom. Den främst
förekommande yttre skadan var att avokadons skal blev brunsvart. Den inre kvaliteten
minskade i samband med högre temperatur och längre tidsintervall i experiment 1. Det
berodde på ökad förekomst, samt grad av, röta både i fruktköttet och i fruktskaftsänden, i
jämförelse med kontrollfrukterna. I experiment 2 fann vi att genom att behandla avokado med
vatten av hög temperatur i korta tidsintervall så kunde både förekomsten samt graden av röta
minskas. De värmebehandlingar som minimerade rötan i avokadons fruktkött var 47oC i 50s
och 50oC i 10s. De mest optimala varmvattensbehandlingarna för att minska graden av röta i
fruktköttet var nästan samma som de som resulterade i minst skada av röta i fruktskaftsänden i
båda experimenten.
Våra resultat visar att behandlingar vid höga temperaturer under ett kort tidsintervall kan vara
användbara som en framtida kontroll av röta i avokados efter skörd.

Main title:Hot water drenching of 'Hass' avocados for rot control
Authors:Terander, Emma
Supervisor:Woolf, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom Hortonomprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:13
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:avocado, rot control
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology and biochemistry
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:English
Deposited On:27 Oct 2017 11:43
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics