Home About Browse Search
Svenska


Jarehammar, Bodil, 2007. Kjellbergska gården : inventering & förslag på förnyelse av en trädgård. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] HTML
24MB
[img] PDF
13MB

Abstract

Kjellbergska gården har en historia från början av 1600-talet och räknas som ett av Falkenbergs äldsta hus. Den kulturminnesmärkta borgargården har en säregen historia som skeppar- och handelsmannahem och ligger ovanför den plats där den gamla hamnen och tullportarna var belägna. Tomten Slottshagen 3 är av en för tiden karaktäristiskt långsmal typ och ligger i gamla stan som är uppbyggd längs med älven Ätrans strand. Gården var från början kringbyggd i en kvadratisk form, med köksträdgård bakom ladugårdslängan ner mot älven. Flera lyckor hörde också till hushållet för jordbruk och djurhållning. Trädgården som den ser ut idag skapades i egnahemsandan under 1940-talet då en av huslängorna revs och fruktträden planterades. Rabatterna närmast huset anlades som rosenrabatter under 1920-talet. Det finns behov av upprustning av trädgården i och med ägarbyte. Nyttoträdgården med fruktträd och bärbuskar kräver mycket arbete och passar inte den nya familjen, som vill ha en lättanvänd, enklare trädgård. Problematiken ligger i att gå från nyttig egnahemsträdgård till en mer lättskött och ledig trädgård med behållen känsla av gamla anor.

Arbetet har utförts genom en litteraturstudie av borgarträdgårdens ursprung, och efterforskningar om gårdens och tomtens historia, för att få en uppfattning om hur det sett ut på Kjellbergska gården. Vidare har inmätningar och inventeringar gjorts i trädgården för att fastställa växtmaterial och trädgårdens tillstånd. Ett förslag på förnyelse av trädgården har sedan gjorts utifrån ägarens önskemål och trädgårdens förutsättningar med litteraturstudien och husets egen historia som bakgrund.

Inga stora omvälvningar har föreslagits i den från början väldisponerade trädgården, utan en försiktig upprensning genom borttagning av flera fruktträd och bärbuskar, och en förstärkning av rummen med klippta och stillsamt vintergröna former. Sittplatser har betonats och lekplatser för barn beaktats. Växter som placerats in har valts ut för att gå i stil med trädgårdens gammaldags uttryck och med hjälp av litteraturstudien. I gestaltningen har jag försökt spegla den historia som trädgården har och sneglat på den stämning jag tyckt mig hitta i borgarträdgårdens uttryck.

,

The history of the estate of Kjellberg starts in the beginning of the 17th century and counts as one of the
oldest buildings in the town of Falkenberg. The ancient burgher house holds a history as a home of a
shipping- and trading family and is situated close the place where the old harbour and custom gates
formerly were situated. The property has a typical shape of a long and narrow garden and is located in the
old town. The old town is edified along the Shore of Nissan River. The property was at first surrounded
by buildings in a square shape with the kitchen garden lying behind the building holding the barn. Several
pieces of land belonging to the household were used for cultivation and pasture for cattle.
The garden as it is today was planned as a typical fruit and kitchen garden during the early 1940´s. The
barn was pulled down and fruit trees were planted. The borders along the sides of the house were created
in the 1920´s and were used for growing roses. The garden is in need of some rearmament, because of
change of owners and therefore a change in how the garden is being used. The old fruit garden is exacting
and is not suitable for the new family who needs an easy used, more informal garden. The challenge is to
take the garden from a utility garden to an easily laboured, plain garden, with a maintained feeling of a
long and traditional history.
The essay has been carried out through a literary study in the origin of the burgher garden and research
about the history of the house and property, to get an apprehension about the house of Kjellberg.
Measurements and inventory was made in the garden to establish plant material and its condition. A
suggestion of improvements was then made, taking in consideration the new owners needs and the
persiquites of the garden, based on the study of literature and with the history of the house as background.
No big changes has been made in the well disposed garden, but a careful purging of fruit trees and berry
bushes, and a reinforcement in the room building using green, trimmed, still forms. Places of seating has
been highlighted and playgrounds for children taken to consideration. Plants have been chosen to fit the
style of the gardens old-fashioned expression.

Main title:Kjellbergska gården
Subtitle:inventering & förslag på förnyelse av en trädgård
Authors:Jarehammar, Bodil
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:13
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:trädgårdsgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 08:35
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 08:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics