Home About Browse Search
Svenska


Östberg, Johan, 2007. Rotinträngning i VA-ledningar : en fallstudie i Växjö. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mitt syfte var att, genom min uppsats få en ökad förståelse för de faktorer som påverkar när och hur en rotinträngning uppstår, och genom denna förståelse försöka utarbeta rekommendationer för att både minska risken för rotinträngningar och hitta lämpliga lösningar på befintliga rotproblem.
Uppsatsen består av två delar, en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudien bygger på relevant litteratur som ska ge en bild av problemen med träd i städer och tidigare gjord forskning inom ämnet. Fallstudien är gjord på fyra olika områden i Växjö som har problem med rotinträngningar i VA-ledningar. Där det har gått har jag jämfört tidigare filmningar med filmning som gjorts nu i höst för att få en uppfattning av hur stort problemet med rotinträngningar är i de valda områdena.
De fyra områdena i min fallstudie har alla olika rotinträngningsproblem, och därigenom olika rekommenderade åtgärder. Alpgatan består av privatägda träd med endast ett fåtal större rotinträngningar. Min rekommenderade åtgärd är här att VA-verket bekostar borttagningen av det aktuella trädet. Värendsgatan har stora rotproblem och samtliga träd är ägda av parkförvaltningen. Ledningarna är i mycket dåligt skick och kommer att läggas om. Här har det främst handlat om rekommendationer för att undvika framtida rotinträngningar i den nya ledningen. X-perimenthuset handlar om borttagning av träd som inte ger omgivningen annat än skötselkostnader. VA-verket bör även här gå in och ta kostnaden för att undvika att en ny rotinträngning sker kort efter åtgärden. Den sista platsen som studerats är Örbäcksvägen, där det för en tid sedan gjordes en stor uppröjning och anlades en serviceväg ovanför ledningen. Detta har enligt filmningarna visat sig vara effektivt för att förhindra nya rotinträngningar.

Main title:Rotinträngning i VA-ledningar
Subtitle:en fallstudie i Växjö
Authors:Östberg, Johan
Supervisor:Schroeder, Håkan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:8
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:rotinträngning, trädrötter, träd, VA-ledningar, ledningar, rotproblem, stadträd, kompaktering, kompakterad jord, urban miljö, urban jord
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8386
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Technology
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 09:00
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 09:00

Repository Staff Only: item control page