Home About Browse Search
Svenska


Ahlberg, Stina, 2007. Rättvisemärkning av snittblommor på den svenska marknaden. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

Trade is the driving force for economic development. A greater equity in international trade can improve the livelihoods and the well being of producers in developing countries. The small-scale farmers have limited resources and have difficulties to get access to the international market. As a result of this, the Fair Trade movement has been developed and has now formed a trading partnership between the producer and the consumer.

This study analyses if the Fair Trade movement can be a way for the workers in developing
countries to achieve more justice in their production manner in the international trade of cut flowers and continue to be an important competitor of these products, but with better livelihood conditions. My method has been to do a comprehensive literature study of the Fair Trade movement, in which I describe the certification process, and the market of Fair Trade in Sweden. I have used qualitative research interviews with Swedish wholesalers in the cut flower industry. The questions I asked were, among other things, about the certification procedures and the knowledge of Fair Trade in Sweden.

From a Swedish point of view, Fair Trade is quite unknown, especially on the cut flower market. Ethical debates indicate that just and fair trade will become more important in the future. Several attempts have been made to introduce a common certification label applied by all involved in the value chain of floricultural products. The Fair Flowers Fair Plants, FFP, could be the label that will have an international impact. The FFP standards include the workers in developing countries being guaranteed a good price for their products and to be paid fair wages, protecting human rights, and being able to keep sustainable environmental practices.

,

Handel är motorn för en ekonomisk utveckling. En större rättvisa i den internationella handeln
kan ge bättre möjligheter för människor i utvecklingsländer att komma ur fattigdom och skapa
bättre levnadsförhållanden. Småskaliga jordbrukare har begränsade resurser och därför svårt att
hävda sig på världsmarknaden. Mot denna bakgrund har rättvis handel och fairtradelicensierade
produkter vuxit fram. I detta arbete har jag undersökt om rättvisemärkning kan vara ett sätt för
utvecklingsländernas odlare att få mer rättvisa i sin produktion då det gäller handel med
snittblommor och fortsätta vara viktiga medtävlare på den internationella marknaden, med
skillnaden att arbetarna får bättre levnadsförhållanden.
Som metod för mitt arbete har jag gjort en omfattande litteraturstudie av marknaden av
rättvisemärkning i Sverige och beskrivit certifieringsprocessen. Jag har också använt mig av
primär och sekundär data. Den primära datan består av en kvalitativ undersökning där jag använt
mig av telefonintervjuer. Jag har intervjuat tio svenska blomstergrossister, två florister och två
certifieringsorganisationer och frågat bland annat om typer av certifieringar samt kännedom om
rättvisemärkning och dess framtid i Sverige. Den sekundära datan består av undersökningar om
konsumentens kännedom om och attityd till rättvisemärkning.
Under intervjuerna framkom det att det ännu inte finns rättvisemärkta snittblommor i Sverige,
men det finns andra märkningar som introducerats och ska täcka de flesta miljökrav och sociala
krav. I november år 2005 lanserades Fair Flowers Fair Plants (FFP) av den internationella
handelsföreningen Union Fleurs, en märkning på konsumentnivå som baseras på sex års arbete
mellan fyra intressegrupper; producenter, handeln, fackföreningar och frivilligorganisationer.
Rättvisemärkning är ur svenskt perspektiv relativt nytt, särskilt märkta blombuketter som ännu
inte finns på marknaden. Pågående etiska debatter indikerar att etisk och rättvis handel kommer
att få en större betydelse framöver och flera försök har gjorts att införa en enhetlig märkning
som ska gälla för samtliga involverade i handeln med blomsterprodukter världen över. FFPmärkningen kan vara den som kommer att slå igenom internationellt och den innehåller de krav
som är viktiga från ett rättvist handelsperspektiv. Arbetarna ska garanteras ekonomisk stabilitet,
ingen diskriminering eller barnarbete får förekomma. Miljön ställs i fokus och på flera sätt
försöker man minska belastningen på denna genom bland annat kontrollerad odling.

Main title:Rättvisemärkning av snittblommor på den svenska marknaden
Authors:Ahlberg, Stina
Supervisor:Fernqvist, Fredrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:2
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:rättvisemärkning, snittblommor, etik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8391
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8391
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 09:19
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 05:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics