Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Oskar, 2009. Prevalence and antibiotic resistance of Salmonella enterica in poultry and raw meat in the Can Tho province, Vietnam. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The aim of this study was to get an overview of prevalence and resistance patterns of Salmonella enterica in chicken as well as antibiotic use and knowledge of antibiotic resistance among farmers in the Can Tho region, Vietnam. Material was sampled on local farms and markets during six weeks in October to November of 2008. Twelve markets were selected and each market was sampled once for a total of 96 samples of neck skin of chicken. In addition 20 farms were selected and rectal swabs were collected on a total of 96 chickens. Analyses of market samples were based on the principles of the Nordic Committee on Food Analysis but adapted to local practises. The sampling from farms was based on procedures used in humans and studies of other bacteria in chicken, thus being more uncertain in its outcome. A total of 11 samples, nine from farms and two from markets, were positive or uncertain on polyvalent antiserum testing and hence sent to Sweden for final confirmation and serotyping. Surprisingly only one out of the eleven isolates was shown to belong to the Salmonella enterica species, namely S. Enteritidis. The reason to the large number of negative samples has to be contributed to the inexperience of myself as well as to the use of modified methods in a foreign laboratory environment. The positive sample was tested for antibiotic resistance showing resistance to four different antibiotics; ampicillin, streptomycin, sulfamethoxazol and tetracyclin. Farmer awareness was studied through a questionnaire and showed low knowledge of antibiotic resistance development and moreover that antibiotics are used as a prophylactic and dependent on availability rather than in regard to its effect on specific disease causing agents.

,

Målet med studien var att undersöka prevalens och antibiotikaresistensmönster för
Salmonella enterica i kyckling i Can Tho regionen i södra Vietnam. Utöver detta
syftade studien till att undersöka kunskap och medvetenhet hos
fjäderfäproducenterna i regionen avseende antibiotikaanvändning och
resistensutveckling. Provtagningen utfördes på lokala gårdar och marknader under
sex veckor i oktober och november 2008. Tolv marknader valdes ut och varje
marknad provtogs en gång. Sammanlagt togs 96 prover av nackskinn från
kyckling. Utöver detta valdes 20 gårdar ut, från vilka totalt 96 kloakprover från
levande kyckling erhölls. Marknadsprover analyserades enligt NMKL-metoden,
men modifierades efter lokala förutsättningar. Gårdsproverna följde ingen
etablerad metod utan utgick från hur analysmetoder på prover från människa går
till samt erfarenheter från SVA på liknande provtagning vid undersökning av
andra bakterier. Således var resultatet av den senare analysen mer osäkert. Totalt
11 prover, nio gårdsprover och två marknadsprover, var positiva eller tveksamma
vid agglutination med polyvalent antiserum och skickades till Sverige för
slutgiltig konfirmering och serotypning. Förvånande nog tillhörde endast ett av
elva skickade bakterieisolat Salmonella enterica, serotypat som S. Enteritidis.
Orsaken till det stora antalet osäkra och vidare negativa proverna måste härledas
till personlig brist på erfarenhet av bakteriologiska studier samt användandet av
modifierade och relativt oprövade metoder i en främmande laboratoriemiljö. Det
positiva provet testades för antibiotikaresistens och visade sig vara en
multiresistent stam med höga MIC-värden mot följande antibiotika; ampicillin,
streptomycin, sulfamethoxazol och tetracyklin. Producentmedvetenhet
undersöktes med ett skriftligt frågeformulär och visade på en mycket liten
kunskap om antibiotikaresistensutveckling samt att antibiotika används
profylaktiskt och efter tillgång och kostnad snarare än med avseende på aktuell
sjukdomsagens och passande antibiotikabehandling.

Main title:Prevalence and antibiotic resistance of Salmonella enterica in poultry and raw meat in the Can Tho province, Vietnam
Authors:Nilsson, Oskar
Supervisor:Boqvist, Sofia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:33
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:salmonella, enterica, Vietnam, prevalence, Vietnam, Can Tho
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7995
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7995
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Animal diseases
Food contamination and toxicology
Language:English
Deposited On:18 Oct 2017 11:43
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics