Home About Browse Search
Svenska


Pallin, Sara, 2010. Vad hör du? : ljudets betydelse för en plats. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

We are surrounded by sounds. There is always something that makes a sound: a breeze through the leaves, traffic on a distance or your own blood rushing through your veins. Human will always be surrounded by sounds which makes it an important part of our lives. Therefore the sound should have a big influence on how we perceive our surroundings and interpret our world. This essay inquires into what sounds can mean to an open space and urban spaces. By literature studies this essay investigates sound in a physical sense, the preferences of sound and different suggestions on how to work with sound in outdoor environments. The essay also includes a case study in which an inventory of sound has been made on two open spaces in the central parts of Malmö, Sweden. The case study and the literature studies are thereafter compared and discussed to come to a conclusion on what influence sound has on open spaces and to other urban places. The purpose with this essay is to contribute to the understanding on which meaning sound has to an open space and to other urban areas.

The result shows that what you hear provides information about the place you are in. People can have different associations to the sound, both positive and negative, which affects how they experience the place. Sound with a natural or human source are often experienced positively while sound with a technical source, such as the sound of traffic, often are experienced negatively. The expectations on which sounds there should be in a place also affects if the sounds are seen as positive or negative. There are differences of opinions in whether it is better to add positive sound to a place or if it is better to remove or reduce negative sound from a place to create a better sound environment, both suggestions has its pros and cons.

The conclusion of this work is that sound has an impact on how people experience a place because sound provides us with
information about the environment. The sound can tell us about the space and what is happening there, which all contribute to the experience. With that said, it also means that you can change the experience by changing the sound.

************************
Ljud finns överallt omkring oss. Alltid finns det något ljud som hörs, om det så kommer från vinden i träden, bilar i bakgrunden eller det egna blodomloppet. Människan kommer alltid att vara omgärdad av ljud, vilket gör ljud till en stor del av hennes liv. Ljudet borde således också ha en påverkan på hur hon uppfattar sin värld och sin omgivning. Denna uppsats undersöker vad ljud har för betydelse för
torg och andra urbana miljöer genom en litteraturstudie om vad ljud är enligt fysiken, om ljuds upplevelsevärden och om olika förslag som finns över hur det går att arbeta med ljud i utemiljön. Uppsatsen inbegriper även en fallstudie där två torg i centrala Malmö ljudinventerats. Fallstudien och litteraturstudien har sedan jämförts och diskuterats kring för att resultera i en slutsats om vad ljud kan
bidra med till en plats. Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelsen vad ljud har för betydelse för torg och även till viss del för andra urbana platser.

Resultatet visar att ljud ger information om platsen det hörs på, sedan kan människor ha positiva eller negativa kopplingar till informationen vilket påverkar hur de upplever platsen. Ljud med naturlig- och mänsklig ljudkälla upplevs oftast som positivt medan ljud med teknisk ljudkälla, exempelvis trafik, vanligen uppfattas som negativt. Även förväntningarna på vilka ljud som ska finnas på platsen påverkar om ljuden upplevs som positiva eller negativa. Det råder meningsskiljaktigheter om positiva ljud ska läggas till på en plats för att förändra lyssnandet och få en bättre ljudmiljö, eller om störande ljud ska tas bort eller dämpas för att få en bättre ljudmiljö. Båda alternativen har sina för- och nackdelar.

Slutsatsen är att ljud har betydelse för en plats genom att ljudet ger information till besökaren om miljön, hur det ser ut, vad som finns där och vad som händer där, vilket bidrar till besökarens upplevelse av platsen. Därmed innebär det också att det går att förändra upplevelsen av en plats genom att förändra ljudet på den.

Main title:Vad hör du?
Subtitle:ljudets betydelse för en plats
Authors:Pallin, Sara
Supervisor:Pálsdóttír, Anna-Maria
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:ljud, torg, ljudmiljö, ljudlandskap, Malmö, Triangeltorget, Operatorget
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-233
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 May 2010 06:59
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics