Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anna and Karlsson, Hanna, 2008. "The Baby of the Government" : a case study of the implementation of the Massive Food Production Programme and genetically modified maize into smallholder farming in rural South Africa. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Massive Food Production Programme (MFPP) is a development programme initiated by the South African state with the aim of increasing the agricultural production and generating economic development. The initial plan of the programme was to improve the quality of life in rural areas by changing the smallholders' agricultural techniques and make them adopt methods of industrial agriculture and modern seed varieties. The agro-chemical company Monsanto has an important role in MFPP, as an input supplier as well as a provider of technical advice. In some of the villages that participated in MFPP the smallholders have been growing genetically modified maize, as did the villagers in Xopozo. Xopozo is a rural village in the province Eastern Cape where part of the fieldwork of this study was made. The purpose of this study is to investigate how the objectives, implementation and results of MFPP have been interpreted by different actors. MFPP has failed or been stopped before the planned ending date in many villages where it was implemented. We attempted to analyse the reasons for this failure. The study also includes an analysis of the introduction of genetically modified crops in MFPP, how this corresponds with the objectives and how the usage was interpreted by different actors in MFPP. The study is based on interviews with officials at different levels within the Eastern Cape Department of Agriculture (ECDA), agricultural extension officers involved in MFPP representatives form Monsanto and villagers in Xopozo. The methods employed are mainly semi-structured interviews but also PRA methods and observations.
Our conclusion is that MFPP is a top-down planned programme, and that there has not been any possibility for the participating smallholders to affect its planning or implementation. Lack of information within MFPP explains a part of the failure of the programme. The actors interpreted the objectives and the purpose of the programme in different ways. The lack of information and participation from smallholders are important factors to why MFPP failed. Another important factor behind the failure are the views on poverty and development coming from the ECDA. MFPP is merely offering technical solutions in form of increased food production. Because of the focus of increasing food production genetically modified crops match the objectives of MFPP. This focus in combination with the views about poor people as lazy, passive and irrational has contributed to the failure of MFPP.

,

Massive Food Production Programme (MFPP) är ett utvecklingsprogram, initierat av den
sydafrikanska staten med ändamål att öka jordbruksproduktionen och där igenom att generera
ekonomisk utveckling. Den ursprungliga planen för programmet var att förbättra
livssituationen för småbrukare på landsbygden genom att få dem att använda konventionella
jordbrukstekniker och utsädessorter. Det agrokemiska företaget Monsanto har varit en viktig
aktör i MFPP, som leverantör och som deltagare i form av rådgivning. I vissa av de byar som
medverkade i MFPP odlades genmodifierad majs, exempelvis i Xopozo. Xopozo är den by på
landsbygden i Eastern Cape där vi har genomfört delar av vårt fältarbete. Studien syftade till
att undersöka hur programmets mål, utförande samt resultat uppfattas av olika aktörer inom
MFPP. Eftersom MFPP i flera fall misslyckades och har avbrutits i förtid på många platser
har vi analyserat bakomliggande faktorer för misslyckandet. Studien innefattar också en
analys av hur användandet av genmodifierade grödor överensstämmer med målen och hur
användandet av dessa har tolkats av olika aktörer inom MFPP. Materialet som denna studie
baseras på består av intervjuer med tjänstemän på olika nivåer på jordbruksdepartementet i
Eastern Cape (ECDA), rådgivare inom MFPP, representanter från Monsanto och bybor i
Xopozo. Som metod för insamling av data har främst semistrukturerade intervjuer används,
och i viss utsträckning även PRA- metoder samt direktobservationer.
Vår slutsats är att MFPP var ett toppstyrt program utan möjligheter för deltagarna att påverka
planering och utförande. Detta grundas på ett dåligt fungerande informationsflöde inom
MFPP och aktörernas olika tolkningar av programmets mål, syfte och implementering.
Bristen på information samt bristen på deltagande är viktiga faktorer som resulterade MFPP:s
misslyckade. Utmärkande i denna studie är synen hos aktörer vid ECDA på fattigdom och
utveckling. På grund av ECDA:s fokusering vid ökad livsmedelsproduktion så matchar
användandet av genmodifierade grödor programmets mål. Detta fokus i kombination med en
syn på fattiga som lata, passiva och irrationella har bidragit till MFPP:s misslyckades.

Main title:"The Baby of the Government"
Subtitle:a case study of the implementation of the Massive Food Production Programme and genetically modified maize into smallholder farming in rural South Africa
Authors:Nilsson, Anna and Karlsson, Hanna
Supervisor:Jacobson, Klara
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:rural development, development programme, smallholders, genetically modifed crops, South Africa, poverty
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8502
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8502
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Development economics and policies
Language:English
Deposited On:01 Nov 2017 11:34
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 11:34

Repository Staff Only: item control page