Home About Browse Search
Svenska


Björkman, Carina, 2008. Transport av häst på land. SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
85kB

Abstract

The aim of this review is to evaluate the best way to transport the horse. When it comes to transporting horses there are a number of different types of trailers and trucks that you can choose from today. The most common type of trailer is designed for two horses and the horses are transported facing the direction of travel. Studies has been performed to determine if that is the most advantageous direction for the horse to travel in, in terms of balance and levels of stress. Stress is a widely discussed subject and the definition is not fully developed. One common definition is that an environmental change overtaxes the animal's controlsystem and reduces the fitness of the animal. Transportation is believed to cause stress to a horse and this is partly due to the level of noise created inside a trailer, partly due to the confined space and partly due to the balancing-problem the horse experiences during transportation. Several studies has been done on horses facing the opposite direction of travel and whether they can balance themselves more easily. Studies has also been done to investigate if transportation induces respiratory diseases in horses. Transportation is believed to cause respiratory diseases because the horse is forced to hold up its head in an unnatural way if it is transported facing the direction of travel. This head position exposes the airways to e.g. bacteria and dust and prevents the clearance of mucus from the respiratory tract. More research is needed on this subject but so far there is clear evidence that horses facing away from the direction of travel can cope better with the transportation situation. The laws of animal protection needs to be more clarified and be based on scientific studies.

,

Syftet med denna litteraturstudie är att komma fram till det bästa sättet att transportera hästar. Det
finns många olika typer av trailers och lastbilar att välja bland idag när man ska transportera
hästar. Den vanligaste trailern rymmer två hästar och är utformad så att hästarna står vända i
färdriktningen. Många studier har gjorts på om det verkligen är den mest fördelaktiga riktningen
för en häst att stå i med avseende på stressnivåer och balans. Stress är ett omdiskuterat ämne och
definitionen för stress är inte helt fastställd. Stress sägs idag handla om en överbelastning av
djurets kontrollsystem som resulterar i en försämring av djurets fitness. Att transport kan
upplevas som en stressande situation för hästar beror dels på ljudnivån som uppstår inuti ett
transportfordon, dels på att hästen står i ett litet utrymme och dels på balansproblem i samband
med transport. Flera studier har gjorts på om hästar som transporteras vända från färdriktningen
har bättre chans att balansera sig under transport. Studier har även utförts på om transport orsakar
luftvägssjukdomar hos hästar. Transport tros orsaka luftvägssjukdomar pga. att hästen tvingas
hålla sitt huvud onormalt högt om den transporteras framåtvänd. Den höga huvudpositionen
exponerar luftvägarna för t.ex. bakterier och damm samt att huvudpositionen förhindrar
luftvägarna från att rensa ur slem. Mer forskning måste dock utföras inom detta område men det
mesta pekar på att hästen klarar sig bättre om den transporteras bakåtvänd. Regelverket för
djurskydd som finns idag behöver förtydligas och de bör grunda sig på vetenskapliga studier.

Main title:Transport av häst på land
Authors:Björkman, Carina
Supervisor:Spangenberg, Elin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:häst, transport, balans, stress, hälsa, färdriktning, huvudposition, andning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8639
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8639
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7039 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 09:16
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 09:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics