Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Caroline, 2008. Arvets betydelse för mjölkkors beteende. SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
185kB

Abstract

It becomes more important to consider different behaviour traits in the selection for dairy cows to be suitable in the production systems of today. The purpose of this investigation was to study the genetic background to behavioural traits and the heritabilities for temperament, rank order, aggressiveness, feeding behaviour and for learning behaviour. Moreover, the genetic correlations to other traits were studied. To be included in a breeding programme a trait needs to have enough genetic variation, a moderate to high heritability or to be correlated to another measurable trait. Behaviour is a quantitative trait affected by many genes and the environment. The temperament of dairy cows has a moderate to high heritability and is also highly genetic correlated to milkability, milk yield, growth and carcass traits. The feeding behaviour does not differ much between different individuals or breeds. The rank order is positively correlated to body size within breed, but not between breeds, while aggressiveness and learning behaviour is mostly influenced by the environment. A part of the genome in cattle is mapped with associations to behaviour traits.

,

Det blir allt viktigare att ta hänsyn till olika beteendeegenskaper i selektionen av mjölkkor för att de ska passa in så bra som möjligt i dagens produktionssystem. Syftet med denna studie var att redogöra för lynnets, rangordningens, aggressivitetens, foderintagsbeteendets och inlärningsförmågans arvbarheter och genetiska samband till andra egenskaper. För att kunna selektera för en egenskap måste den ha tillräcklig genetisk variation, en måttlig till hög arvbarhet eller vara korrelerad till en annan mätbar egenskap. Beteende är en kvantitativ egenskap som påverkas av många gener i samspel med miljön. Det har visat sig att lynnet hos mjölkkor har en medelhög till hög arvbarhet och att det dessutom är starkt positivt genetiskt korrelerat till mjölkbarhet, mjölkmängd, tillväxt och slaktkroppsegenskaper. Foderintagsbeteendet skiljer sig inte mycket mellan olika individer eller raser. Rangordning är positivt korrelerat till kroppsstorlek inom ras, men inte mellan raser, medan aggressivitet och inlärningsförmåga till största del är påverkade av miljön. Man har kunnat kartlägga delar av nötkreaturens genom som är associerade till beteendeegenskaper.

Main title:Arvets betydelse för mjölkkors beteende
Authors:Bengtsson, Caroline
Supervisor:Berglund, Britt
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:mjölkkor, beteende, gen, arvbarhet, korrelation, samband temperament, lynnet, rangordning, aggressivitet, foderintag, inlärning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8653
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8653
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7031 ??
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 10:41
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics