Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Lovisa, 2010. Vinterväghållning i urban miljö : undvik att skada vegetationen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med arbetet är att visa på problematiken med vinterväghållning och eventuellt vad som kan göras för att undvika att problemen uppstår. Jag har använt mig av två frågeställningar: Hur fungerar vinterväghållning? Kan man undvika skador på vedartade växter i samband med vinterväghållning i urban miljö?

Vinterväghållning.
I städer över hela världen påverkar snöröjning och borttransportering av snö standarden på levnadssätt och miljö, det är en dyr men nödvändig åtgärd. Stora snöfall kan ibland sätta enorma avtryck, lamslå kommuner och orsaka stora problem världen över. De städer som har bäst rutin på vinterväghållning är de städer som har kraftiga snöfall och långa perioder med riktigt kalla temperaturer. För att vinterväghållningen ska fungera krävs en stor planering och olika metoder, dessa metoder delas in i kemisk med sand och saltning, mekanisk som innefattar plogning och den termiska metoden då man har på värme för att smälta is/snön från vägen. Det är ofta en kombination av den kemiska och mekaniska metoden som används då den termiska är dyr att använda sig av.

En väg med hög prioritering ska snabbt återgå till ett normalt väglag (rent från snö och is) när snöfallet har slutat. Detta till skillnad från en lägre prioriterad väg där snöröjningen kan börja efter snöfallets slut. Städer delas ofta in i olika områden med olika team som sköter vinterväghållningen. Detta för att högt prioriterade vägar ska kunna bli klara så fort som möjligt. Områdena bör vara tilldelade likvärdiga resurser när det gäller manskap och maskiner.

I städer där det ofta kommer stora mängder snö och där temperaturen är ihållande väldigt kall är utrymmena vid vägar och trottoarer inte alltid tillräckligt stora för att man ska kunna lämna kvar plogvallar utan att det stör fordon och fotgängare, då behöver man transportera bort snön. De platser som används till snödepåer bör inte ligga mitt i ett bostadsområde med tanke på den stora mängd trafik som kan åka dit dygnet runt under häftiga snöfall. Platsen måste även kunna ta emot den mängd föroreningar som blir när snön smälter. Vilken typ av föroreningar och i vilken mängd de finns i snön beror på vilken typ av trafik och trafikmängd, vilka halkbekämpningsmedel som används, vilken tid det är på året och hur lång tid det går mellan snöfall och undanröjning av snön.

I många städer är vinterväghållningen en viktig men dyr kostnad för staden. Även om kostnaden för vinterväghållning är dyr sparar man pengar på att olyckorna minskar och det blir mindre förseningar vilket gör att företag kan hålla samma produktivitet. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tagit fram olika modeller för hur man kan räkna på direkta kostnader när det gäller vinterväghållning.

Det krävs en mängd olika maskiner för att vinterväghållningen ska fungera. När man köper maskiner finns det olika faktorer att tänka på bl.a. säkerhet, vilket kraft som behövs, kostnader och effektivitet. Mötande fordon måste kunna se plogbilen och föraren av plogbilen måste tydligt kunna se trafiken.

Vegetation.
Det är den yttre barken som skyddar vegetationen och det är därför viktigt att man inte gör stora skador på den. Den mest riskfyllda platsen för ett träd är den trafikerade gatan. Träden löper hela tiden risk för påkörningsskador av bilar, gräsklippare och snöröjningsmaskiner, använd därför t.ex. stamskydd i smidesjärn för att skydda stammen. Se dock till att dessa är ordentligt fästa i marken annars kan det vara till skada om det sker en olycka.
Det bästa är att låta träden läka sina skador själv. När det uppstår ett sår på stammen vallar sårved över skadan och skyddar den frilagda veden mot röta. Risken med att hjälpa trädet är att man förstör övervallningen och öppnar upp för rötan.

Main title:Vinterväghållning i urban miljö
Subtitle:undvik att skada vegetationen
Authors:Eklund, Lovisa
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:snö, snöröjning, vinterväghållning, urban, vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-222
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2010 06:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics