Home About Browse Search
Svenska


Lincoln, Camilla, 2010. Markpackning i urban miljö : undvika, åtgärda, växtval. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta arbete är ett examensarbete om markpackning i urban miljö med fokus på att undvika, åtgärda och ett växtval. Arbetet är skrivet på 15 hp inom LTJ-Fakulteten under perioden 2009/2010. Arbetet har olika avsnitt som tar olika ämnen inom markpackning.

Den första delen handlar om bakgrunden till arbetet där det tas upp att ämnet kommer i grund och botten från Alnarp förskola samt att det är ett stort problem i den gröna sektorn. Själva syftet med arbetet var att få en bättre förståelse för markpackning hur det uppstår, hur det kan undvikas och åtgärdas. Det ska kunna ge grund till kommande arbeten i ämnet eftersom det är en sammanfattning av forsknings- och rapportmateria . Avgränsningen kom att ligga på markpackning i urban miljö samt forskning och rapporter skriva från år 1990 och framåt.

Frågeställningarna är flera. Den första handlar om hur uppstår en markpackning? Det är när ett fordon passerande över en yta i kombination med markegenskaper, som avgör om marken blir kompakt eller inte. Därför ska man vara medveten om riskerna som finns med att köra på jord.

En markanalys gjordes av Alnarp förskola där undersökningen gick ut på att se vad som påverkade vegetationen på platsen negativt. Resultatet av den undersökningen visade att det troligtvis finns någon typ av grund som stoppar bl.a. regnvattnet från att rinna bort samt att delvis finns en markpackning i området.

Fråga två tar upp hur man kan undvika en markpackning. Där tas det upp olika teorier om markmaterial som kan fungera som skydd samt metoder för att förhindra en markpackning. Den främsta metoden är uppdelningen av olika tillåtna kör- eller icke tillåtna körzoner.

Fråga tre tar upp hur man kan åtgärda en markpackning. Där finns det olika metoder om hur växter kan hjälpa jorden att återhämta sig eller hur markluckring av olika slag kan ge jorden nytt liv. Bl.a. finns försök med olika växter inom jordbruket samt luftning och luckring.

Under rubriken ”Ett urval av växter som klarar kompakt, lerig jord med dålig dränering. Där finns en sammanställd lista på växter som klarar den ståndorten. Listan består av 74 stycken växter där man kan se hur olika typer av litteratur föreskriver användandet av växter.

Det finns även en rubrik som tar upp ”vad gör att vissa växter klarar kompakt jord med dålig dränering?”. Där finns det teorier en del teorier om översvämmningståliga växter och dess möjlighet till överlevnad samt torktåliga växter som klarar stadsmiljöer. Bl.a. en observation som kan koppla samman dessa två.

I diskussionen för författaren en diskussion med tankar och funderar om de olika rapporterna och forskningen som finns i ämnet.

Main title:Markpackning i urban miljö
Subtitle:undvika, åtgärda, växtval
Authors:Lincoln, Camilla
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:kompakt jord, kompakterad jord, undvika, åtgärda, växtval, markanalys, träd, mark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-224
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-224
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2010 09:35
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics