Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Karin, 2006. Community Supported Agriculture (CSA) - en väg mot ökad uthållighet? : en studie av Ramsjö gård. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
881kB

Abstract

Over the past one hundred years, there has been an increasing globalization and
industrialization of the food systems. As a result, the distance between the production and the consumption of food has increased, both in time and space and in the minds of
people. There is also an increasing concern for the environmental effects of industrial
farming and the long distance transportation of food.

Sustainable agriculture and efforts to build more sustainable food systems has emerged in
opposition to the global food market. The definitions of sustainability usually include
environmental, social and economical aspects. To build more localized food systems is
seen as one way towards increased sustainability. Examples of local food initiatives are
Farmer's Markets, food box delivering systems and Community Supported Agriculture
(CSA). In CSA the consumers share the economical risks of farming with the farmers by
buying a share in the yearly produce of for example vegetables and herbs from a farm.
CSA creates a direct contact between producer and consumer and includes learning
opportunities for both parts.

In this study, the only CSA farm in Sweden, Ramsjö gård, is analyzed from a
sustainability point of view. The main focus is on the contact between the farmers and the
CSA members, and the learning and changes in purchase habits that is a possible result of
the CSA membership. The methods used were a mail survey among the CSA members
and a sustainability analysis of the farm.

The results from the mail survey showed that the members of this CSA are quite similar
to CSA members in general. They are generally well educated and belong to the middle
class. A majority of the people answering the survey are women. There are many families
with children. There was no statistically significant relationship between the degree of
contact between farmers and CSA members and what the members had learnt from their
membership. It was not possible to see any relation between if the members had learnt
something from their CSA membership and if they changed their food purchasing habits.

The sustainability analysis showed that the farmers perceived the social and
environmental aspects of their farm and CSA enterprise as more sustainable than the
economical and practical. An analysis of Ramsjö gård in relation to the goals of CSA
showed that this CSA farm in several ways contributes to an increased sustainability in
the food system.

,

De senaste hundra åren har globaliseringen och industrialiseringen av livsmedelssystemet
ökat. Detta har resulterat i ett ökat avstånd mellan produktionen och
konsumtionen av mat, både i tid och rum samt i människors medvetande. Oron ökar
också allt mer när det gäller det moderna jordbrukets och de långväga transporternas
effekter på miljön.
Strävan mot mer uthålliga brukningsmetoder och uthålliga livsmedelssystem har
uppkommit som en reaktion mot globaliseringen och industrialiseringen. Definitioner av
uthållighet inkluderar ofta både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Att
utveckla mer lokala livsmedelssystem ses av många som en väg mot ökad uthållighet.
Exempel på lokala alternativ är Bondens Egen Marknad, prenumerationssystem på
grönsakslådor och Community Supported Agriculture (CSA). CSA innebär att
konsumenterna delar de ekonomiska riskerna med producenterna genom att inför varje
säsong köpa en andel av det som produceras på CSA-gården, vilket oftast är grönsaker.
CSA innebär en direkt kontakt mellan producenter och konsumenter och skapar
möjligheter till lärande och anpassning för båda parter.
Detta examensarbete är en studie av Sveriges enda CSA-gård, Ramsjö gård, ur ett
uthållighetsperspektiv. Huvudfokus ligger på kontakten mellan gårdens brukare och
CSA-medlemmarna samt på lärandet och de förändringar i köpvanor som medlemskapet
kan leda till. Inom examensarbetet har en enkät bland CSA-medlemmarna och en
uthållighetsanalys av gården gjorts.
Resultatet från enkäten visade att medlemmarna i detta CSA i många avseenden liknade
CSA-medlemmar generellt. Enligt enkätsvaren var Ramsjö gårds medlemmar generellt
välutbildade, de var medelinkomsttagare och en majoritet av dem som besvarade enkäten
var kvinnor. Bland medlemmarna fanns många barnfamiljer. Den statistiska analysen av
materialet visade inget signifikant samband mellan CSA-medlemmarnas grad av
engagemang och vad de lärt sig av sitt medlemskap. Det var inte heller möjligt att se
något samband mellan om medlemmarna lärt sig något från sitt CSA-medlemskap och
om de ändrat sina köpvanor.
Uthållighetsanalysen visade att lantbrukarna upplevde de sociala och miljömässiga
aspekterna av sin verksamhet som mer uthålliga än de ekonomiska och praktiska. En
jämförelse med målen för CSA visade att Ramsjö gård på flera sätt bidrar till en ökad
uthållighet i livsmedelssystemet.

Main title:Community Supported Agriculture (CSA) - en väg mot ökad uthållighet?
Subtitle:en studie av Ramsjö gård
Authors:Andersson, Karin
Supervisor:Milestad, Rebecka
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Community Supported Agriculture, CSA, uthållighet, Ramsjö gård, grönsaker, ekologisk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8836
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8836
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:50
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics