Home About Browse Search
Svenska


Gertzell, Jonna, 2017. Ökad dräneringsyta på helspaltgolv med gummimatta till växande tjurar : effekt på hygien och hälsa. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan år 2012 är det vid nybyggnation krav på att underlaget i helspaltgolvsboxar för nötkreatur ska vara av gummi eller annat eftergivligt material enligt djurskyddslagens tillämpningsföreskrift L 100. Vanligen används gummimattor som installeras ovanpå betongspalten för att få en mjukare, eftergivlig, yta. Gummimattor förbättrar generellt djurvälfärden samt djurens klöv- och benhälsa jämfört med betongspaltgolv. Flera lantbrukare, med nybyggda stall med helspaltboxar med gummimatta, har efter de nya reglernas inträdande påpekat att djuren blir smutsigare än på betongspalt. Dräneringsytan med gummimatta blir mindre än med ett motsvarande betongspaltgolv utan matta eftersom fastsättningen av mattan stjäl spaltöppningsyta. Dessutom ökar golvets tjocklek med den extra mattan vilket ytterligare försämrar golvets dräneringsförmåga. Smutsiga djur är både ett djurvälfärdsproblem och ett livsmedelshygienproblem. Spaltöppningens bredd regleras i L 100, som stadgades innan kravet på gummimatta infördes. Eftersom möjligheten att minska spaltstavarnas bredd är begränsad på grund av att hållfastheten är det, med nuvarande lagstiftning, svårt att öka dräneringsytan i boxar med gummimatta. Frågeställningen är om spaltöppningen kan breddas utan risk för ökad skadefrekvens och om det resulterar i renare djur. Syftet med detta arbete var att undersöka om en ökad spaltöppning ökar renligheten på golvet och hos djuren utan att klöv- och benhälsan försämras.
Studien gjordes i ett nybyggt stall med boxar för slutuppfödning av tjurar. Djuren sattes in vid fyra-fem månaders ålder och skickades till slakt vid 22-26 månaders ålder. Golven i halva stallet byttes ut till ett golv med 5 mm bredare spalt än vad nuvarande lag tillåter (försöksboxar). De övriga boxarna i stallet var oförändrade och användes som kontroll (kontrollboxar). Spaltöppningarna i golven i försöksboxarna var 35 mm för djur <400 kg och 39 mm för djur >400 kg. I kontrollboxarna var motsvarande mått 30 mm respektive 35 mm. Båda boxtyperna hade gummimatta med samma spaltöppningsmått som underliggande betongspaltgolv. Dräneringsytan i försöksboxarna var 18 % jämfört med 14 % i kontrollboxarna. Under försöket registrerades parametrar för renlighet på golv och djur samt skador på klövar och ben. Inga signifikanta skillnader mellan golvtyperna avseende golvens och djurens renlighet eller klöv- och benskador kunde iakttas. Däremot sågs en skillnad i renlighet på djur över året. Djuren var smutsigare under höst och vinter än under våren.

,

Since 2012 there is new animal welfare legislation in Sweden regarding the flooring surface in fully slatted pens for cattle in new buildings. The floor has to have a surface material that is made of rubber or other resilient material. The mostly used solution is to install a rubber mat on top of the fully slatted concrete floor. Rubber mats have shown to increase animal welfare and decrease claw and leg lesions compared to concrete floor surface. However, since the debut of the new law many farmers, with new built fully slatted pens with rubber mats, have noticed an increase in dirty animals. The drainage area with the rubber mat is less than in a comparable concrete floor without rubber mat. Moreover, the thickness of the floor increases with the mat on top, which makes the drainage of the floor even less effective. Dirty animals are of animal welfare as well as of food safety concern. The slot width (opening between slats) is ruled in the law that was stated before the law on resilient flooring i.e. with concrete floors in mind. Since the slat width cannot be less because of the demands for material strength it is difficult to increase the drainage area of the flooring with rubber mats. An easier possibility to increase drainage and improve the hygiene is to widen the slots. The aim of this study was to investigate if wider slots will result in cleaner flooring and animals without any increase in claw and leg lesions.
The study was executed in a new barn with fully slatted pens for fattening bulls, from four-five months of age until slaughter at 22-26 months of age. The slatted flooring in half of the barn was replaced with slatted flooring with 5 mm wider slots (experimental pens). The other pens were persisted without change and were used as control (control pens). The slots of the experiment pens were thus 35 mm for animals <400 kg and 39 mm for animals >400 kg. The same measures in the control pens were 30 mm and 35 mm. The floor in both types of pens was covered with a rubber mat that had the same slot opening as the underlying concrete flooring. The drainage area was 18% and 14% in the experimental and control pens, respectively. Parameters of floor and animal cleanliness, claw and leg lesions were studied. No significant differences in cleanliness of floorings, animals or lesions of claws and legs were observed during the study. There was however a seasonal difference in general cleanliness during the year; the animals were cleaner during spring than during autumn and winter.

Main title:Ökad dräneringsyta på helspaltgolv med gummimatta till växande tjurar
Subtitle:effekt på hygien och hälsa
Authors:Gertzell, Jonna
Supervisor:Hessle, Anna
Examiner:Hultgren, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:80
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:spaltbox, gummimatta, renlighet, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7876
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7876
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 05:56
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 05:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics