Home About Browse Search
Svenska


Nordling, Ulrika, 2017. Kartläggning av smittskydd på svenska ridskolor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
694kB

Abstract

I Sverige finns ca 360 000 hästar och en bred och mångfacetterad hästsektor. Ridsporten är landets sjätte största föreningsidrott. Vid en kartläggning år 2004 fanns det 730 svenska ridskolor.
Ridskolan är ett forum där många får sin första kontakt med hästar. Ridskolan är dessutom en miljö där många människor och djur möts och smittsamma sjukdomar riskerar att spridas. Om ett grundläggande smittskydd kan säkerställas på dessa anläggningar skulle det både kunna bidra till bättre smittskydd inom den svenska hästpopulationen och ökad kunskap om smittsamma hästsjukdomar.
Rutiner för smittskydd syftar till att förhindra spridning av infektiösa ämnen djur emellan men också mellan människor och djur. I Sverige förekommer både enzootiska och zoonotiska sjukdomar bland hästar. Dessutom finns ett antal exotiska infektiösa sjukdomar som i framtiden skulle kunna utgöra ett hot mot den svenska hästpopulationen. Smittskyddets funktion är att förhindra spridning av de sjukdomar som redan finns etablerade i landet men även spridningen av sjukdomar över landets gränser.
Tidigare studier har visat att få rutiner för att minska eller förhindra spridning av smittämnen tycks praktiseras i svenska häststallar. Denna studie är en kartläggning av smittskyddsarbetet och attityden till smittsamma sjukdomar på svenska ridskolor och baseras på en enkät som under 2016 skickades ut till samtliga ridskolor anslutna till Svenska Ridsportförbundet. I studien framkom att många av ridskolorna fokuserar på att hantera smittor först när de nått till anläggningen och över lag tycks många underskatta risken att människor kan bidra till spridning av smittsamma hästsjukdomar. Även om många av anläggningarna i studien har vissa rutiner för att förhindra spridning av smittämnen så verkar kunskaperna om hästsjukdomar och hur de sprids vara begränsade hos många. Studien visade att många av ridskolorna tycks veta att smittskyddsrutiner fyller någon funktion men inte vilken.

,

The Swedish equine population includes about 360 000 animals and provides opportunities for a wide range of activities. Equestrian sports is the sixth largest sport in Sweden and according to a 2004 survey there were as many as 730 Swedish horse riding schools.
The riding school is often where many have their first contact with horses. It is a setting where people and animals meet and infectious diseases may spread. If it would be possible to establish basic procedures for disease control in such facilities it could result in improved biosecurity in the Swedish horse population as well as improved public knowledge of infectious equine diseases.
The aim of establishing routines for disease control is to prevent spread of infectious agents in and between groups of animals as well as species. There are both enzootic and zoonotic diseases circulating among Swedish horses. In addition, some exotic infectious diseases could pose a threat to the Swedish population of horses in the future. The function of disease control is both to prevent the spreading of diseases already established in the population as well as preventing novel infections from spreading into and out of the country.
Previous studies have shown that there are few established routines for disease control in Swedish horse facilities. This study is a survey of such routines and of the attitude towards infectious diseases in Swedish riding schools. The survey was distributed among the members of Svenska Ridsportförbundet in 2016. It shows that many of the riding schools in the study focus on managing the infectious diseases when the facility has already been affected rather than working pre-emptively, and seem to underestimate the risk that people can serve as vectors for spreading diseases among horses. Many of the respondents had established routines to prevent the spread of infectious agents, however the general knowledge of common infectious diseases in horses and their mechanism of spreading was limited, thus many seem aware that disease control is important but not necessarily how to apply it.

Main title:Kartläggning av smittskydd på svenska ridskolor
Authors:Nordling, Ulrika
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Wolff, Cecilia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:78
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:enkät, smittskydd, häst, infektionssjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7875
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 05:51
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 05:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics