Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Elin, 2008. Klosjukdomar hos hund : en litteraturstudie och en fallstudie i den Svenska Riesenschnauzerpopulationen. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
529kB

Abstract

Various problems with nail disorders have been noticed in the Swedish population of Giant Schnauzer, but the frequencies of these problems are unknown. This could be due to the fact that bad nail quality has several differential diagnoses and lack of diagnostic criteria and diagnostic codes for nail disorders. The main purpose of this study is to review different types of claw defects and diseases of the nail bed in dogs, and to classify and evaluate the proportions in the Swedish Giant Schnauzer population.

The nail is a specialized part of the skin. The quick will strengthen and protect the third phalang against the surrounding. Many different defects in the claw matrix in dogs are described in the literature. The defects can be divided after the clinical spreading (symmetrical or asymmetrical) or in specific diseases and claw defects without specific state of disease. There are few specific nail diseases and histological evaluation of the nail bed is always needed for a correct diagnosis. Symmetrical lupoid onychodystrophy is the definition for a symmetrical claw capsule loosening where specific changes in the nail bed can be present in the histological evaluation. The most common tumours in the nail bed are squamous cell carcinomas and malign melanomas. Also these diseases are diagnosed based on histological evaluation.

Defects in the claw without any specific nail disease are more common than specific diseases in nail bed. Trauma is most common cause of claw capsule fracture in dogs. The etiology for other claw defects as paronychia, onychomadesis, onychorrhexis and onychodystrofi can vary. Nail quality can be affected by a many different factors, i.e. age and nutrition. Other reasons of poor nail quality and nail diseases are immunomediated and endocrine disorders, which can predispose for secondary infections in the nail bed.

The study shows that at least 8% of the Swedish Giant schnauzer population are at risk to contract recurrent nail problems and at least 3,2% of the population at risk to contract serious diseases in the nail matrix. Hypothyreosis, wich in the literature have been proposed to predispose for impaired nail quality, seems not to be more common in Giant schnauzers with nail disorders than in the rest of the Swedish breed population and treatment for hypothyreosis has not improved the quality of the nails in these dogs.
The risk for developing defects in the nail bed has a familiar bound. An increased inbreeding was noted in affected dogs. In the study two families are overrepresented and together they account for more than one forth of all nail problems in the study. One family mostly have problems with more serious nail diseases like tumours and onychomadesis, whereas the other one mostly have problem with a bad nail quality and recurrent claw capsule fragmentation. The results indicate a correlation between different nail diseases – which never earlier have been described in the literature. More studies are needed to evaluate the presence and origin of different claw diseases and defects related to the nail matrix in dog.

,

Den svenska riesenschnauzerpopulationen har problem med klorelaterade skador
och sjukdomar. Hur stor andel av populationen som drabbas av sjukdom i
klovävnaden är dock inte känd. Den begränsade registreringsmöjligheten av olika
klodefekter och de många möjliga bakomliggande orsakerna till en avvikande
klokvalitet gör det svårt att utvärdera och bedöma tillgänglig statistik. Syftet med
detta examensarbete är att presentera olika förekommande klodefekter och
sjukdomstillstånd i klobädden samt att baserat på djurägaruppgifter klassificera
och bedöma förekomsten av olika klorelaterade sjukdomstillstånd inom den
svenska riesenschnauzerpopulationen.
Klovävnaden är en specialiserad form av huden. Klokapselns uppgift är att stärka
och skydda den distala falangen mot omgivningen. Ett flertal olika defekter i
klovävnaden finns beskrivna hos hund, dessa kan indelas efter den kliniska
utbredningen (symmetrisk respektive asymmetrisk) eller efter specifika
sjukdomstillstånd respektive klodefekter utan specifierat sjukdomstillstånd. De
specifika klosjukdomarna är få till antalet och diagnosen är baserad på den
histologiska bedömningen av tåvävnaden. Symmetrisk lupoid onychodystrofi är
definitionen för en symmetrisk klokapselavlossning där specifika förändringar kan
påvisas i klobädden vid histologisk bedömning. Plattepitelscarcinom och malignt
melanom är de vanligaste tumörformerna i klobädden.
Klodefekter utan specificerade sjukdomstillstånd är vanligare än de specifika
klosjukdomarna. Trauma är den vanligaste orsaken till klokapselskada hos hund.
Övriga klodefekter så som paronychia, onychomadesis, onychorrhexis och
onychodystrofi kan ha en varierande etiologi. Klokvaliteten kan påverkas av en ett
flertal faktorer, där ibland ålder och näringsstatus. Vanliga bakomliggande orsaker
till avvikande klokvalitet och klosjukdom kan vara olika immunmedierade- och
endokrina sjukdomar, vilka banar väg för sekundära infektioner i tåvävnaden.
Studien visar att minst 8% av den svenska riesenschnauzerpopulationen riskerar
att drabbas av återkommande problem med sina klor. Minst 3,2% av populationen
riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom relaterad till klovävnaden. Nedsatt
sköldkörtelfunktion, vilket anses kunna vara en möjlig orsak till avvikande
klokvalitet, tycks inte vara mer vanligt förekommande bland riesenschnauzers
med kloproblem än i den svenska raspopulationen i övrigt. Sköldkörtelrubbning
tycks inte vara orsaken till en avvikande klokvalitet. Hundar behandlade för
hypotyreos har inte uppvisat någon förändrad klokvalitet efter insatt behandling
mot nedsatt sköldkörtelfunktion.
Risken att utveckla defekt i klovävnaden är familjärt bunden. En ökad inavelsgrad
har noterats hos affekterade hundar I studien återfinns två familjematerial som
tillsammans står för mer än en fjärdedel av det totala antalet kloproblem i studien.
Den ena familjen har främst problem med allvarligare klosjukdomar som
klolossning och tumörer, medan det andra främst har problem med avvikande
klokvalitet och återkommande klokapselbrott. Resultaten indikerar att det
förekommer samband mellan olika typer av klosjukdomar - något som aldrig
tidigare har beskrivits i litteraturen. Vidare studier är nödvändiga för att utreda
bakgrunden för uppkomst av olika klosjukdomar och defekter relaterade till
klovävnaden.

Main title:Klosjukdomar hos hund
Subtitle:en litteraturstudie och en fallstudie i den Svenska Riesenschnauzerpopulationen
Authors:Norberg, Elin
Supervisor:Hedhammar, Åke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:71
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:symmetrisk lupoid onychodystrofi, kloproblem, plattepitelscarcinom, malignt melanom, onychomadesis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7888
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7888
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 06:50
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 06:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics