Home About Browse Search
Svenska


Moureau, Madeleine, 2009. Ledhälsostatus hos Shetland Sheepdog : en enkätstudie. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The Shetland Sheepdog is a popular breed of dogs in Sweden. The breed is mostly used as a companion dog and is also popular within certain dog sports such as agility. The Shetland Sheepdog is not included in any breeding programs regarding joint health. The animal insurance company, Agria had recently informed the Swedish Shetland Sheepdog Club (SSSK) that they had noted an increasing number of arthritis in the elbow joints, therefore they wanted to exclude elbow joints from the insurance until SSSK started a breeding program against elbow dysplasia. After the start of this study Agria withdrew their demand, but the study went on as planned.

Aims of this study

The aims of this study was to investigate if there is any data that may show if there is a larger or smaller reason than before to suspect that the breed has a problem with elbow dysplasia and therefore would benefit from a breeding program regarding this. To be able to see if it can be recognized as a problem, the results from this study was meant to be compared to the database at the insurance company Agria. The study would investigate the more general joint health as well and also see if there were any connections between level of activity, body condition and the development of arthritis. The results of the study will be the basis for SSSK`s revision of the breeding goals.

Materials and Methods

To achieve a better understanding about all lameness, even the ones that never visited a veterinarian, the study was based on a dog-owners survey. There was 3145 letters that went out to owners of Shetland Sheepdog of different ages, the survey had to be answered on-line and the results were compiled by a survey generator.

Results

There were a number of 1207 surveys that were answered, that represents 38,4 % of the letters that went out and means that 40,2 % of the people who got the letter answered the survey. The answering frequency was low and there cannot be any generalizations made of the breed.

There were 30,8 % (n=356) of the dogs in the study that sometime in their life had shown signs of lameness, 25,6 % (n=91) of these dogs could no longer perform as before the lameness started. This means that 7,5 % (n=90) of all the dogs in the study had chronic problems with lameness.

There were 0,9 % (n=8) of all the dogs in the study that had shown fore-limb lameness before one years of age but not visited a veterinarian. This number was so low that no further studies regarding these 8 dogs were made.

Conclusions

There was no increase in forelimb lameness before one years of age between the dogs that were born in the year 1999 and the dogs born in the year 2006.
The body condition of the dog may contribute to the development of lameness, but the level of activity does not seem to affect the development of lameness.
As described in literature, the Shetland Sheepdog seems to have a few joint related diseases within the breed.

Chronic lameness was a problem that was noticed in this study.

,

Shetland Sheepdog är en populär hundras i Sverige. Den används som sällskapshund och är
även populär som agilityhund. Shetland Sheepdog ingår inte i några avelsprogram som avser
ledhälsa. Djurförsäkringsbolaget Agria meddelade Svenska Shetland Sheepdogklubben
(SSSK) att de sett en ökad frekvens av artros i armbågarna inom rasen och ville utesluta
armbågar ur försäkringar tills ett avelsprogram mot armbågsledsdysplasi (AD) inleddes. Strax
efter det att studien inletts drog Agria tillbaka sina krav men det beslutades att genomföra
studien samt att göra en allmän bedömning av ledhälsan inom rasen. Resultaten kommer
sedan att kunna ligga till grund för SSSK´s revidering av avelsmålen.
Syfte
Syftet med projektet var att utreda om det finns större eller mindre anledning än tidigare att
misstänka att rasen har ett utbrett problem med AD och skulle dra nytta av ett avelsprogram
avseende detta. För att bedöma om problemet var utbrett skulle resultaten från studien
jämföras med Agrias databas. Ytterligare ett syfte var att erhålla en bredare överblick över
den allmänna ledhälsan hos rasen och kopplingar till aktivitet och övervikt.
Material och Metod
För att få en uppfattning om förekomst av hälta, speciellt i ung ålder, samt en bättre överblick
över de hundar som inte är försäkrade i Agria användes en djurägarenkät som underlag för
studien. Enkätförfrågan skickades ut till 3145 st hundägare till Shetland Sheepdog, enkäten
besvarades via internet och resultaten har sammanställts av en enkätgenerator.
Resultat
Det var 1207 stycken enkäter som blev besvarade vilket motsvarar 38,4 % av de brev som
skickades ut och 40,2 % av de som nådde adressaten. Den låga svarsfrekvensen bidrar till att
endast ett litet urval ur den totala populationen har undersökts och därför kunde inte några
generella slutsatser dras.
Det var 30,8 % (n=356) som uppgav att deras hund visat hälta någon gång i livet. Av dessa
356 svarade 25,6 % (n=91) att hunden pga. hälta inte klarar samma aktivitetsnivå som före
uppkomsten av hältan. Det innebär att av alla Shetland Sheepdog som deltog i studien hade
7,5 % (n=90) av dem kroniska problem med hälta.
Det var 0,9 % (n=8) av alla hundar som deltog i studien som hade visat frambenshälta före ett
års ålder men inte sökt veterinär på grund av hältan. Eftersom det var så lågt antal gick det
inte att koppla ihop hälta före ett års ålder med eventuell senare diagnos.
Det var 1,5 % (n = 18) av hundarna som fått diagnosen sträckning/vrickning i handlov eller
hasled. Det var 2,1 % (n=25) som fått diagnosen slipped tendon.
Konklusioner
Ingen ökning av frambenshälta före ett års ålder från de som är födda år 1999 till de som är
födda år 2006 hos de hundar som deltog i studien.
Hundens hull kan påverka uppkomsten av hälta, men aktivitetsnivå verkar inte påverka
utvecklingen av hälta.
I överensstämmelse med litteraturen verkar vissa ledrelaterade sjukdomar förekomma inom
rasen.
Kroniska bekymmer med hälta var ett problem som blev uppmärksammat i studien.

Main title:Ledhälsostatus hos Shetland Sheepdog
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Moureau, Madeleine
Supervisor:Gustås, Pia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:15
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Shetland Sheepdog, ledrelaterade, hälta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 07:16
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 07:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics