Home About Browse Search
Svenska


Kihlström, Jerker, 2008. Utvärdering av Di35M-PrLO-projektion av armbågsleden för utlinjering av mediala processus coronoideus hos hund. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
744kB

Abstract

The aim of this study is to evaluate an alternative projection of the Medial
Coronoid Process (MCP) of the canine elbow joint. The projection (Di35M-PrLO)
was, to my knowledge, first mentioned in an article by Haudiquet et al in 2002. In
that article the projection was tested in vitro, and a good sensitivity was showed
for the Medial Coronoid Process. The projection might be helpful in cases of
suspected Fragmented Coronoid Process (FCP)
.
This study is divided into three parts. The first part is an in-vivo test of the
projection, including technique and subjective evaluation of the outlining of the
MCP. Part two is an in-vitro study of different positioning of the humerus in the
Di35M-PrLO, in order to see which part of the MCP is best outlined in which
position. Part three is an evaluation of the positioning technique, in order to see if
the projection is usable in standard clinical situations.

The study shows that the use of Di35M-PrLO flexed projection outlines the MCP
sharper in 16 out of 24 cases, when compared to standard M-L flexed projection.
In 5 cases the outlining was better in standard M-L, and in 3 cases no difference
could be seen.

The in-vitro study shows that a 20 degree angle of the humerus (the shoulder is at
higher level than the elbow joint) gives an even better outlining of the MCP. This
would give the projection the name RadioDi35M-PrLO-HumeroPr20M-DiL.

The positioning technique is simple, and the technicians performing the
radiographic examination had no problems during the study.

In total the study shows that use of the Di35M-PrLO projection might give more
information, and the author suggests that it should be used in dogs presented with
elbow lameness if the patient is in risk for FCP. The study is only a pilot project,
and more or larger studies are needed.

,

Studien syftar till att prova och utvärdera en alternativ projektion för utlinjering av
mediala processus coronoideus i armbågsleden hos hund. Projektionen (Di35MPrLO)
omnämndes första gången i en artikel av Haudiquet et al 2002, vilka
beskrev och utvärderade projektionen på kadaverben. Haudiquet et al kunde visa
en god sensitivitet för mediala processus coronoideus (MCP), vilket skulle kunna
vara till hjälp vid diagnosticering av misstänkt fragmenterad processus
coronoideus (FCP).
Föreliggande studie är tredelad. Studiens första del består av en in vivoutvärdering
av projektionen, inkluderande projektionsteknik och en subjektiv
bedömning av mediala processus coronoideus. Studiens andra del består av en in
vitro-utvärdering av vilken del av mediala processus coronoideus som utlinjeras
skarpast vid olika positioneringsteknik. Tredje delen är en utvärdering av
positioneringstekniken för att se om projektionen är möjlig att använda i kliniskt
arbete.
Studien visar att man vid användande av Di35M-PrLO flexed projektion i 16 av
24 fall tydligare kan utlinjera mediala processus coronoideus kraniala och
proximala kant jämfört med M-L flexed projektion. I 5 fall ansågs utlinjeringen
sämre i Di35M-PrLO, och i 3 fall kunde ingen skillnad ses.
Preparatstudien visar att bättre utlinjering kan fås vid en 20� vinkling av humerus
mot underlaget (ger att humerus befinner sig över armbågsleden i horisontalplan).
Detta skulle ge projektionen namnet RadioDi35M-PrLO-HumeroPr20M-DiLO.
Positioneringen är enkel, och projektionen bör utan svårighet kunna tas även av
mindre erfaren personal.
Studien visar vidare att Di35M-PrLO-projektion kan tillföra mer information och
författaren föreslår att man bör ta projektionen vid hältor härledda från
armbågsleden på riskraser och på samtliga armbågsledshältor hos hundar yngre än
ca 1 år. På sikt bör projektionen utvärderas på ett större patientmaterial, varför det
vore önskvärt med ett större försök.

Main title:Utvärdering av Di35M-PrLO-projektion av armbågsleden för utlinjering av mediala processus coronoideus hos hund
Authors:Kihlström, Jerker
Supervisor:Hansson, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:21
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:armbåge, hund, processus coronoideus, coronoid process, röntgen, Di35M-PrLO
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7922
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 11:18
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 11:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics