Home About Browse Search
Svenska


Östberg, Sofia, 2007. Undersökning av ögats brytningsförmåga i ett svenskt hästmaterial. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
127kB

Abstract

Skiascopy, also called retinoscopy, is a method for determining the refractive power of
the eye. There are only a few, old studies made on equine refraction. The aim of this
study was to investigate the refractive power in a population of Swedish horses.

The study consists of a review of relevant studies done on animals and an experimental
part where the refractive power of 93 horses of different age, breed and usage was
examined. A pilot study of 12 horses was performed regarding the importance of
cycloplegia when doing skiascopy on horses.

The results of the pilot study show no significant difference in the skiascopy results
between the group before and after cycloplegia were induced. Consequently, there is no
need of inducing cycloplegia before doing skiascopy in adult horses.

The study shows that horses usually were emmetropic (normally sighted) with minor
deviations toward myopia or hyperopia. There was a clear relation between age and
refractive error. With increasing age, the horses became more nearsighted, myopic.
Furthermore, the results suggested that refractive power was different in different breeds.

Icelandic horses were more farsighted, hyperopic, and thoroughbreds were more myopic.
Horses used for dressage were more myopic than horses used for other purposes.
Given that this study includes a relatively small number of horses, it would be interesting to study a larger population with respect to age, breed and usage. Furthermore, it would also be interesting to study the refractive power of foals and young horses.

,

Skiaskopi, även kallat retinoskopi, är en metod där ögats brytningsförmåga, refraktion,
kan bestämmas objektivt. Det finns bara ett fåtal studier gjorda över hästars brytningsfel
och de som finns är mycket gamla. Syftet med denna studie är att undersöka en grupp
svenska hästars brytningsförmåga.
Studien består dels av en litteraturstudie, där en sammanställning över relevanta studier
på ett flertal djurslag är gjord, samt dels av en experimentell studie där 93 hästar av
varierande ras, ålder och användningsområde har undersökts med avseende på
brytningsförmåga. En pilotstudie har även genomförts, där vikten av
ackommodationspares (cykloplegi) vid skiaskopi på häst undersöktes. Detta gjordes på
12 hästar.
Resultaten från pilotstudien visar att ingen signifikant skillnad i skiaskopiresultat finns i
grupperna före och efter att cykloplegi inducerats. Följaktligen är det inte nödvändigt att
inducera ackommodationspares vid skiaskopi på vuxna hästar.
Studien visar att hästar vanligtvis är emmetropa (normalsynta) med små avvikelser till
närsynthet eller översynthet. Det förelåg ett tydligt negativt samband mellan ålder och
refraktion, med ökande ålder var hästarna mer myopa (närsynta). I den undersökta
hästpopulationen fanns ett visst samband mellan hästras och brytningsfel. Islandshästar
var något långsynta, hyperopa, och fullblod myopa. Det finns en lite större andel myopa
individer bland dressyrhästarna än bland hästarna i de andra användningsområdena.
Då det är ett relativt litet material som använts skulle det vara intressant att studera större
grupper av hästar av olika ras, ålder och användningsområden. Vidare vore det av
intresse att i framtida studier undersöka föl och unghästars brytningsförmåga.

Main title:Undersökning av ögats brytningsförmåga i ett svenskt hästmaterial
Authors:Östberg, Sofia
Supervisor:Ekesten, Björn
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:2
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:retinoskopi, brytningsfel, öga, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2017 09:13
Metadata Last Modified:05 Aug 2023 01:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics