Home About Browse Search
Svenska


Belsing, Axel, 2017. Kvalitetsbegreppet hos sparrisplantor : faktorer av betydelse från frö till levererad planta. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sparris är en perenn gröda som kan ge skörd i 10–15 år vilket är lika länge som många av dagens äppelodlingar. Detta gör att plantan som odlarna köper bör hålla en hög kvalité, för att få en högavkastande planta som lever länge. Sparrisodlingen har ökat under de senaste 10 åren men skörden av sparris är hälften av vad Tyskland har per hektar. För att öka vår kunskap om sparrisodling har sparrisprojektet startats där forskare, odlare, rådgivare och studenter arbetar tillsammans för att samla in information och diskutera den. Arbetet tar upp kvalitetsbegrepp hos sparrisplantor och faktorer som har betydelse för kvalitén. Det har stor betydelse att börja med bra frö som är yngre än 1 år gammalt, då fröets kvalité försämras med tiden. Därefter behandla fröet med medel för att öka jämnheten vid groningen, samt minska risken för svampangrepp ett par veckor efter fröet grott. Vid groningen av fröet spelar temperaturen en viktig roll, optimal temperatur ligger runt 25 °C för att groningstiden är kortast då, gror efter en vecka. Efter att fröplantan har blivit ett år, så är den färdig att säljas och då tas kronorna upp. Detta sker på våren en kort tid innan leverans, så kronorna behöver bara kylförvaras i någon vecka innan de levereras. Anledning till detta är att vid upptagning skadas rötterna, vilket gör det lättare för sjukdomar att få fäste och risken ökar med längre tid lagring. Kronorna transporteras därefter ifrån t.ex. Holland till Sverige med kylbil och levereras ett till två dygn senare. Odlaren som har beställt sparrisplantorna har börjat ett år tidigare med att gröngödsla och förbereda fältet för att optimera odlingsförhållandena. En ny teknik för bestämning av kolhydratmängden i växtsaften gör det enklare att bedöma kvalitén av plantorna. I nuläget indelas plantorna i klass A och B som går efter vikten av kronan.

,

Asparagus is a perennial crop that can be harvested for 10-15 years which is as long as many of today's apple cultivation. This means that the plant the growers buy should maintain a high quality for a high yielding plant that lives long. Asparagus cultivation has increased over the last 10 years but the harvest of asparagus is half of what Germany has in one hectare. To expand our knowledge about asparagus cultivation, the asparagus project has started where researchers, growers, counselors and students work together to gather information and discuss it. The work deals with quality concepts and quality factors in asparagus plants. It is important to start with good seeds less than 1 year old, then treat the seeds with substances to increase the level of evenness at germination and reduce the risk of fungal attacks. At the germination of the seed, the temperature plays an important role in how long it takes and optimally is around 25 °C and the seeds germinate after a week. After the seedlings has become a year old it is ready for sale and then the crowns will be collected in the spring a short time before delivery, then the crowns will only be refrigerated for a couple of weeks before they are delivered to reduce damage and diseases caused by prolonged storage. The crowns are then transported from Holland to Sweden by car with refrigerator and delivered one to two days later. The cultivars who have ordered the asparagus plants have begun a year earlier to prepare the field to optimize cultivation conditions. A new technique for determining the amount of carbohydrate in the sap makes it easier to assess the quality of the plants. At present, the plants are classified in classes A and B which are decided by the weight of the crown to assess the quality of the plants.

Main title:Kvalitetsbegreppet hos sparrisplantor
Subtitle:faktorer av betydelse från frö till levererad planta
Authors:Belsing, Axel
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:sparris, kvalitetsbegrepp, asparagus, quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7701
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:02
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics