Home About Browse Search
Svenska


Bergh, Jörgen, 2006. Vad tycker skogsägare om virkesinköpare och inköpsorganisationer? : utveckling av ett skogsbolags tjänster och köpverksamhet till privata skogsägare. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
506kB

Abstract

The private forest owners play a key role in the supply of round wood to the Swedish forest industry. Today it is a keen competition between forest companies about the wood from private forest owners. In order to get access to the wood from the private forestry you need to be an attractive collaboration partner, who can offer long-term collaboration, service at top-level, and acting for good prices to the forest owners.

This work aims at analysing the situation on the market today. It gives Sveaskog purchase department a good view of the forest owners' opinion in general about the existing purchase activities.

Forestry service level and timber prices are determining factors for a successful relationship between forest company and forest owner. Today's methods for purchasing round wood works pretty well but could be improved by more active purchasers.

The possibility to see the timber flow online should be able to develop further.

Only to pay the highest price for the wood will not be a good strategy for the future. The purchasing organisations have to support and strengthen other services to the private forest owners. Examples of such activities are guidance in forestry matters and tax rules and also to provide resources for forestry services besides harvesting (e.g. silviculture, forest management planning).

The trademark Sveaskog should be strengthened through information campaigns in media to inform the general public as well as the private forest owners what services Sveaskog has offer.

,

Inom den svenska skogindustrin spelar råvaruanskaffning genom köp av privata skogsägare
en nyckelroll i verksamheten. Idag råder stenhård konkurrens om skogsråvaran från privata
skogsägare. För att klara försörjningen till skogsindustrin krävs att man är en attraktiv
samarbetspartner som kan erbjuda långsiktigt samarbete och hög skoglig servicegrad till
privata skogsägare. Man bör även vara prisledande på virkesmarknaden för att nå framgång.
Undersökningen syftar till att analysera situationen på marknaden idag och den ger Sveaskogs
inköpsorganisation en bild av vad skogsägarna tycker i allmänhet om inköpsverksamheten, i
dess nuvarande omfattning.
Enkätundersökningen, utförd under vintern 2005, har slumpmässigt oavsett kön omfattat 250
privata skogsägare i Dalarna, Uppland, Västmanland och Södermanland. Skogsägarnas svar
har varit helt anonyma. Detta torde vara ett bra sätt att få uppriktiga och betydelsefulla svar.
Resultatet av undersökningen visar att skoglig servicegrad och virkespriset är avgörande
faktorer för en lyckad relation med skogsägaren. Dagens köpformer fungerar ganska bra, men
en mer aktiv uppsöksverksamhet av inköparna mot skogsägarna efterfrågas. En förenkling av
uppdragsredovisningen efterfrågas. En möjlighet att se virkesflöden ”online”, bör kunna
utvecklas vidare. Skogsägarna är överlag positiva till ett fortsatt samarbete med skogsbolagen.
Skogsägarna tycker överlag att relationen till virkesköparen fungerar bra. Genom att vara
långsiktig i relationen med skogsägare får inköparen bättre kunskaper om de behov som
efterfrågas, och blir därigenom en tryggare samarbetspartner.
Framtidens strategi för att bli framgångsrika på köpsidan är inte förmågan att enbart kunna
betala högsta pris för virket. Dagens och morgondagens skogsägare har allt mindre kunskaper
om skog och dess skötsel. Detta kommer att leda till ökad efterfrågan på skogliga tjänster och
skogsekonomisk rådgivning av bolagen och deras virkesköpare. Allt mer tid kommer att
krävas för olika typer av rådgivningsfrågor samt tillhandahållande av resurser för skogliga
tjänster. Eftersom efterfrågan är stor på skatte- och deklarationsrådgivning, bör
virkesinköpare ha aktuella grundkunskaper i dessa frågor samt kunna hänvisa skogsägare till
”Sveaskogs experter”. Inom just dessa områden bör fokus bibehållas eller ökas.
En ökad marknadsföring av Sveaskog genom olika typer av media krävs för den breda
allmänheten och tillika skogsägarna för att de ska få upp ögonen för vad Sveaskog har att
erbjuda. Därtill kommer en ökning av antalet skogsdagar/familjedagar och kurser att vara av
stor betydelse för framtida virkesaffärer. Målet måste vara att bli en trygg och långsiktig
samarbetspartner för skogsägarna.
Ökad fokusering på hög skoglig servicegrad mot kunderna i form av kompetent personal och
ett brett utbud av tjänster, av hög kvalité, i både erbjudanden och utföranden, kommer att leda
till ökat antalet leverantörer och volymer på lång sikt. Därigenom kan mindre fokus läggas på
virkespriset.

Main title:Vad tycker skogsägare om virkesinköpare och inköpsorganisationer?
Subtitle:utveckling av ett skogsbolags tjänster och köpverksamhet till privata skogsägare
Authors:Bergh, Jörgen
Supervisor:Hedman, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:60
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:virkesmarknad, inköpsorganisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 11:02
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics