Home About Browse Search
Svenska


Näslund, Johanna, 2008. Hälsostatus hos abborre (Perca fluviatilis) i Gumpfjärden, Bottenhavet. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Perch (Perca fluviatilis) is a very popular fish in Sweden and it is common in Swedish waters. In some areas along the Swedish coast the perch population has decreased. It is therefore important to get a view at the health status of perch. During April, July and August of 2008, a total of 346 perches were caught in the Gump Bay in the Botnian Sea. The fish were mainly caught by net but also by rod. They were examined for external and internal changes and virological, bacteriological, parasitological and histological studies were performed. No pathogenic viruses or bacteria known to affect fish were found. Parasites were common. However, they did rarely exist in any large numbers. Externally, two species of parasites were found; Argulus foliaceus and Piscicola geometra. On the gills Trichodina spp. were very common but Achteres percarum and parasites from the family Epistylididae were also found. Five different species were identified from the gastrointestinal tract; Acantocephalus spp, Proteocephalus spp., Camallanus sp., Contracaecum sp. and Schistocephalus spp. The most common pathological change seen in this study was cysts in the liver. From the cysts Triaenophorus nodulosus and a nematode were identified. Sporocysts containing Glugea sp. were found in the intestinal villi. In the mesenterium numerous numbers of cysts and granuloma like changes were seen but the cause of these could not be determined. The overall health status of perch in the Gump Bay was considered good.

,

Abborre (Perca fluviatilis) är en mycket populär fisk i Sverige och är vanligt
förekommande i svenska vatten. I vissa områden efter svenska kusten har dock
abborrbestånden minskat. Det är därför viktigt att hälsoläget hos vild abborre
undersöks. Under april, juli och augusti 2008 fångades 346 abborrar i
Gumpfjärden, Bottenhavet. Fisken fångades huvudsakligen med nät men även
med spö. De undersöktes avseende yttre och inre förändringar och virologiska,
bakteriologiska, parasitologiska och histopatologiska undersökningar gjordes.
Inga fiskpatogena virus eller bakterier kunde isoleras från abborrarna. Parasiter
var vanligt men de förekom sällan i några större mängder. Utvändigt hittades två
arter av parasiter; Argulus foliaceus och Piscicola geometra. På gälarna förekom
framför allt Trichodina spp. men även Achteres percarum och parasiter från
familjen Epistylididae sågs. I mag- och tarmkanalen sågs fem arter;
Acantocephalus spp., Proteocephalus spp., Camallanus sp., Contracaecum sp.
och Schistocephalus spp. Levercystor var den vanligaste patologiska förändringen
och Triaenophorus nodulosus samt en nematod identifierades från cystinnehållet.
I tarmvilli påvisades en mikrosporidieinfektion med Glugea sp. I bukfettet sågs
cyst- och granulomliknande histologiska förändringar men orsaken kunde ej
fastställas. Sammanfattningsvis så kan det totala hälsoläget hos abborre i
Gumpfjärden anses som gott.

Main title:Hälsostatus hos abborre (Perca fluviatilis) i Gumpfjärden, Bottenhavet
Authors:Näslund, Johanna
Supervisor:Ekman, Elisabet
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:77
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:abborre, Perca fluviatilis, hälsoundersökning, Gumpfjärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7461
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 07:02
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 07:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics