Home About Browse Search
Svenska


Polupan, Pavlo, 2009. Influence of the legal regulation concerning reforestation on the reforestation success : a case-study of Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden and Ukraine. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Nowadays, the question of improving the reforestation success increases in importance in most European countries, especially in those with a large share of privately owned forests. Legal regulations in such countries provide much more opportunities for decision- taking opportunities to the forest owner. The more decision taking opportunities are given directly to the forest owners – the higher is flexibility of the legal regulation in the certain country.
The aim of the research was to investigate the correlation between flexibility of the legal regulation concerning reforestation and reforestation success. The main criteria for selecting the research countries were similar conditions for the forest growth (dominating of the boreal, hemiboreal, nemoral coniferous and mixed broadleaved-coniferous forests). The legislation of the research countries (Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden and Ukraine) was collected and analyzed, discussed with the forestry and silviculture experts, politicians, scientists and private owners. For this research, the method of the flexibility evaluation was developed. It was based on ranking of the different criteria's that can influence the flexibility of legal regulation concerning reforestation. The flexibility of the legal regulation was estimated and compared between the above mentioned countries. The data concerning reforestation success (the percentage of satisfactory regenerated forest area) of the countries was collected from the annual forest inventories.
As the result, the correlation between flexibility of the legal regulation concerning reforestation and reforestation success was found, that proved the research hypothesis.
The analyses of the results gave the evidence that there are 3 main types of forestry legislation in European countries: with the strict regulations, with the limiting character and with result orienting. If the legal regulations are too flexible, then the government has to use the educational and economical tools to ensure a good reforestation success. But if the flexibility of legislation is too low, then the local site conditions and aims of the forest management have to be taken into consideration when developing the recommendations and regulations.
This research is important first of all as a comparison of the legal regulation in different countries with more or less similar forest growth conditions. The work proves that flexibility of legislation is one of the factors that can influence the regeneration success. The methods used in this research can be used for estimating other qualitative characteristics of the forests in different regions.

Реферат
Нині питання покращення успішності лісовідновлення стає дедалі важливішим у більшості країн Європи, особливо у країнах зі значною часткою приватних лісів, де надається більше можливостей для прийняття рішень безпосередньо лісовласникам. Чим більше таких можливостей надається лісовласникові, тим більшою є гнучкість нормативного регулювання у певній країні.
Завданням роботи було дослідити залежність між гнучкістю законодавства щодо лісовідновлення та успішності лісовідновлення. Головним критерієм для вибору досліджуваних країн була однорідність лісорослинних умов (домінування бореальних, напівбореальних, неморальних хвойних та мішаних листяно-хвойних лісів). Законодавство досліджуваних країн (Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Росія, Швеція та Україна) було зібране та проаналізоване, обговорене з експертами лісового господарства, політиками, вченими та приватними лісовласниками. Для цього дослідження був розроблений метод оцінювання гнучкості нормативного регулювання. Він оснований на рангуванні різних критеріїв, які можуть в різній мірі впливати на гнучкість нормативного регулювання щодо лісовідновлення. Гнучкість нормативного регулювання була оцінена та порівняна між вищезгаданими країнами. Також були зібрані показники успішності лісовідновлення (процент задовільно відновлених лісокультурних площ) у досліджуваних країнах за даними щорічних статистичних звітностей.
У результаті було встановлено зв'язок між гнучкістю нормативного регулювання щодо лісовідновлення та успішністю лісовідновлення, що підтвердило робочу гіпотезу.
Аналіз результатів показав, що існує три основних типи лісового законодавства у країнах Європи: з чіткими регулюваннями, з обмежуючим характером регулювань та з орієнтацією на кінцевий результат. При високій гнучкості законодавчого регулювання урядові слід приділяти особливу увагу освітнім та економічним інструментам досягнення бажаної успішності лісовідновлення. Але при низькій гнучкості законодавства потрібно якнайточніше враховувати місцеві лісорослинні умови та мету ведення господарства.
Важливістю даного дослідження є перш за все порівняння нормативного регулювання у країнах з більш-менш однаковими лісорослинними умовами. Робота доводить, що гнучкість законодавства є одним з факторів, які впливають на якість лісовідновлення. Методи, описані та застосовані у даному дослідженні, можуть бути використані для оцінки інших якісних характеристик лісів різних регіонів.
Ключові слова: лісовідновлення, лісова політика, гнучкість нормативного регулювання, успішність лісовідновлення.

Main title:Influence of the legal regulation concerning reforestation on the reforestation success
Subtitle:a case-study of Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden and Ukraine
Authors:Polupan, Pavlo
Supervisor:Löf, Magnus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Master thesis / SLU, 5045
Volume/Sequential designation:128
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:reforestation, forest policy, flexibility of the legal regulation, reforestation success
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7465
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7465
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:04 Oct 2017 07:36
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 07:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics