Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Marie, 2009. Cytokinuttryck vid vaccination med olika vaccinkoncept mot FIP. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
854kB

Abstract

Feline infectious peritonitis (FIP) is a feline viral disease with high mortality. There is no cure or any effective vaccine available today. Many questions are yet to be answered about this disease and the immune response in affected cats.

The aim of the study is to evaluate two different techniques for the study of cytokine profiles in cats vaccinated with a vaccine concept against FIPV. More information about the immune response in these cats could give valuable information to better understand the pathogenesis of the disease and the development of an effective vaccine.

With quantitative real-time PCR and antigen ELISA has the levels of the cytokines IFN-γ and IL-10 been studied in blood from SPF cats immunised with an ISCOM vaccine against FIPV and then challenged.

The levels of IFN-γ and IL-10 were too low in the serum samples to be able to analyze with the ELISA used. With real-time PCR, which is a very sensitive method, all the cats in the trial expressed IFN-γ and IL-10 at one or more samplings. No apparent difference was seen between the vaccinated and control cats.

Commercial ELISA can have a too high lowest detection level than what's useful when analyzing cytokines in samples from cats that have not developed FIP. For further analyzes of cytokines in very low concentrations a more sensitive method is needed, where proximity ligation assay is one possible alternative.

,

Felin infektiös peritonit (FIP) är en virussjukdom hos katt med hög dödlighet som
det varken finns behandling eller effektivt vaccin mot. Många frågor är
obesvarade när det gäller den här sjukdomen och immunsvaret hos drabbade
katter.
Syftet med arbetet är att utvärdera två olika tekniker för att studera cytokinuttryck
hos katter vaccinerade med vaccinkoncept mot FIPV. Mer information om
immunsvaret hos dessa katter skulle kunna vara till hjälp vid förståelsen för
sjukdomens patogenes och framställningen av ett effektivt vaccin.
Med hjälp av kvantitativ realtids-PCR och antigen ELISA har nivåerna av
cytokinerna IFN-� och IL-10 i blod studerats hos SPF-katter immuniserade med
ett ISCOM-vaccin mot FIPV och därefter experimentellt infekterade.
Nivåerna av IFN-� och IL-10 i serum var för låga att kunna analyserad med den
testade ELISA:n. Med realtids-PCR, som är en mycket känslig metod, sågs
genuttryck för IFN-� och IL-10 hos alla katterna i försöket vid ett eller flera
provtagningstillfällen. Inga påtagliga skillnader sågs mellan vaccinerade katter
jämfört med kontroller.
Kommersiella ELISA kan ha för hög lägsta detektionsnivå än vad som är
användbart vid analys av cytokiner hos katter som inte utvecklat FIP. För vidare
analys av cytokiner i mycket låga koncentrationer i serum krävs en känsligare
metod där proximitetsligerings assay är ett tänkbart alternativ.

Main title:Cytokinuttryck vid vaccination med olika vaccinkoncept mot FIP
Authors:Karlsson, Marie
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:11
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:FIP, cytokiner, vaccination, PCR, ELISA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7467
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7467
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 07:43
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 07:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics