Home About Browse Search
Svenska


Egnor, Thérèse, 2009. Ett grönt Paris? : om den hållbara staden och förändringar i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

Examensarbetet ett "Grönt Paris?" ger sig ut för att undersöka hur den hållbara stadsutvecklingen förändrar staden och vad detta kan innebära för stadslandskapet och stadslivet. Syftet är att undersöka vad som sker i spåren av den rådande stadsutvecklingsdebatten med fokus på trender för hållbar stadsutveckling i Paris.

Arbetet är uppdelat i tre delar. Det börjar med att diskutera staden utifrån ett generellt perspektiv. Här beskrivs bland annat stadens form, gestaltning och landskap för att sedan fördjupas inom tre strategiskt intressanta områden för Paris vilka är mobilitet, densitet och biodiversitet. Del två är en fallstudie där jag besöker och reflekterar kring tre nyligen genomförda projekt Jardin Partagé, Eco ZAC Clichy Batignolles och Vélib. I den sista och tredje delen diskuterar jag resultatet.

Arbetet har i sin helhet genomförts i Paris där jag bott och sedan våren 2008 varit en aktiv medborgare som kunnat följa aktuella debatter, läst artiklar och besökt utställningar. Jag har samtidigt med landskapsarkitektens glasögon studerat litteratur och genomfört tre fallstudier och praktiserat på ett franskt arkitektkontor där jag arbetat med dagsaktuella stadsbyggnadsfrågor. Alla dessa delar har tillsammans hjälpt mig att skapa en bild av stadens aktuella styrkor och svagheter och stadslivets framtida möjligheter och hot.

Några av mina slutsatser är att stadsbyggandet idag fokuseras på att lösa några av de miljöproblem som staden tillåtit sig bygga in under århundraden. I dagsläget handlar flertalet projekt om att bland annat minska den ohållbara mobiliteten med privatbilism och satsa på en mer hållbar mobilitet som i cykelprojektet Vélib. Om att förstärka stadens biodiversitet med bättre tillgång till grönområden och närrekreation som i projekt Jardin Partagé samt om att läka den uppdelning som staden har lyckats skapa med sina förorter, vilket sker genom förtätningar i strategiska zoner som i projektet Clichy Batignolles. Tre till synes helt olika projekt men som på stadens arena samverkar.

Main title:Ett grönt Paris?
Subtitle:om den hållbara staden och förändringar i stadslandskapet
Authors:Egnor, Thérèse
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Berg, Per G
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar utveckling, Paris, hållbar stadsutvekling, Jardin Partagé, Eco ZAC, Vélib
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2011 15:10
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics