Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Carl-Johan, 2006. Entreprenörernas åsikter om Sydveds samarbetsförmåga. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
462kB

Abstract

This report is the result of a questionnaire survey done in cooperation with the company Sydved and their contractors. The investigation concerned all their ordinary contractors. The main goal with the study was to find out the contractors opinion about the current cooperation conditions with Sydved, their opinion about the future and how to improve the cooperation.

All contractors got a questionnaire to fill in and return within a given date. The percentage of answers was 48 % at the first stage and further 11 % answered after reminder.

The result of the investigation indicated that the contractors in general have a positive attitude to Sydved and the way that the company acts. The "contractors' web site" concept is highly accepted and appreciated, although they point out some necessary improvements. The main weak point seems to be that the purchasers do not continuously put in comprehensive contract documentation for the job area in time before the job is going to start. Lack of information or late information can easily result in a poor job result.

According to the contractors opinion another area of great importance is communication and feedback. 65 % of them agreed on this statement and among these, 37 % stated that the responsible contact person/purchaser should always follow up a completed contract.

The majority of the contractors believes in bigger machines in the future that are capable of giving better comprehensive services and as many as 54 % would be willing to invest in new machinery if the conditions were okay. Most decisive will be an improved profitability and the availability of competent machine operators. In general most of the contractors have the opinion that Sydved must listen more to the forest owners' point of view in order to improve the confidence and improve the conditions for better business opportunities in the future.

Based upon the contractors answers there is a general optimism for the future cooperation, provided that Sydved work hard to solve those problem areas pointed out in this report.

,

Den här rapporten är ett examensarbete som utförts i samarbete med Sydved och deras
entreprenörskår. Undersökningen berörde samtliga ”ordinarie” entreprenörer inom Sydved.
Den undersöker bland annat entreprenörernas attityder gentemot Sydveds samarbete och hur
framtidens entreprenörer eventuellt kommer att framstå.
Samtliga berörda entreprenörer fick en frågeenkät att besvara och returnera ifylld.
Svarsfrekvensen var 48 % efter utsatt slutdatum. Ytterliggare 11 % av svaren inkom efter en
extra insatt telefonpåtryckning.
Resultatet av undersökningen visar på att entreprenörerna är positivt inställda till Sydveds
agerande gällande samarbetet parterna i mellan. Beträffande entreprenörswebben är det
ideliga positiva tongångar runt konceptets idéer. Den största bristen som framkommit, är att
inköparna inte kontinuerligt lägger in fullständiga arbetsbeskrivningar på entreprenörernas
traktbanker i god tid innan arbetet har påbörjats. I och med att informationsöverföringen inte
sköts tillfredsställande från den ena partnern sida blir följaktligen inte häller motpartens
åtagande korrekt skötta.
Angående kommunikationen och feedbacken från Sydveds sida önskas det avsevärt mer av
entreprenörerna. 65 % av dem som ansåg att responsen är för dålig eller var tveksamma till
om den uppfyller gälland behov, svarade 37 % att: Varje ansvarig kontaktman/inköpare borde
kontinuerligt följa upp samtliga slutförda arbeten.
I framtiden tror sig majoriteten av Sydveds entreprenörer se en utveckling mot allt större
maskinenheter med ett heltäckande servicetagande. Detta understöds även av att 54 % är
villiga att nyinvestera i framtiden om rätt förutsättningar finns. Dessa premisser består bland
annat av en ökande lönsamhet och att kompetent personal finns att tillgå. En allmän
uppfattning som delas av många entreprenörer, är att Sydved bör bli mer lyhörda för vad
markägaren har att säga, för att på så vis öka förtroendet och möjligheterna till framtida
virkesinköp.
Slutsatsen blir utifrån entreprenörernas svar att det finns en stor optimism in för det framtida
samarbetet. Det vikigaste i sammanhanget är att Sydved jobbar kontinuerlig för att lösa de
problem som framförts under resultatdelen så att entreprenörerna känner sig betydelsefulla
och uppskattade.

Main title:Entreprenörernas åsikter om Sydveds samarbetsförmåga
Authors:Bengtsson, Carl-Johan
Supervisor:Hedman, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:76
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsvetenskap, entreprenörer, arbetssituation, kooperation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7742
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7742
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 10:26
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 10:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics