Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Petter and Sylvén, Olof, 2006. Skogsmaskiners bränsleförbrukning. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
434kB

Abstract

This report is a thesis work for a B.Sc. in Forestry exam at the 5028, SLU. The aim of the work was to compare fuel consumption during work in practical field conditions with a standardized method developed by Skogforsk (The Forestry Research Institute of Sweden), (Brunberg, 2005) for harvesters and forwarders from different manufacturers and of different sizes in order to promote the development of more fuel efficient machines.

Two studies were carried out.
- Statistics of fuel consumption were collected.
- An inquiry was sent out in order to get more detailed information of different aspects influencing the fuel consumption.

The studied machines were divided into two classes, large machines (> 150 kW), and average size machines (100 – 150 kW), and of the manufacturer Timberjack and Valmet.

Our results shows a 15 % lower fuel consumption for average size harvesters and an 8 % higher fuel consumption for large harvesters compared with Skogforsks model. For forwarders there are just small differences between our studies and Skogforsks model.

The studies were carried out in a limited period of time and to get a more reliable result the study should have extended in time.

,

Detta examensarbetes utfördes åt Holmen Skog med syftet att jämföra bränsleförbrukningen
vid praktisk körning med Skogforsks standardiserade metod för förbrukning av bränsle. Den
standardiserade metoden är framtagen av Jägmästare Torbjörn Brunberg. Meningen med
arbetet är att möjliggöra jämförelser mellan olika fabrikat och storleksklasser för att därmed
driva på utvecklingen mot mer bränslesnåla maskiner.
Inom ramen för detta arbete har två olika studier genomförts för att få svar på ovanstående
frågor. Tankjournaler har samlats in och en enkätundersökning har skickats ut under en
tvåveckors period. Enkätunderökningen gjordes för att få in fler parametrar (m3fub,
medelstam, varvtal mm) som påverkar bränsleförbrukningen i förhållande till
arbetskapaciteten.
De skördare och skotare som deltog i undersökningen delades in i medelstora och stora
maskiner efter motoreffekten. Fabrikaten på maskinerna i arbetet har varit olika modeller från
Timberjack och Valmet.
En sammanställning av våra undersökningar jämfört med Skogforsks studier av skördare visar
att mellanklassens värde ligger 15 % under Skogsforsks medan det i den stora klassen är 8 %
högre. I undersökningen på skotare står vi närmare varandra än i skördarfallet.
Av våra två studier är det tankjournalerna som har flest timmar och därmed ger en rättvisare
bild. Värdena som vi har fått in via enkätundersökningen har genomgående varit över
Skogforsks och tankjournalernas värden.
Slutsats våra enkäter skulle behövt vara ute under en längre tidsperiod för att bli mer
tillförlitliga. Alternativt skulle vi behövt ha uppgifter från fler av Holmens maskiner. Därför
blir resultatet från enkätundersökningen något bristfälligt.

Main title:Skogsmaskiners bränsleförbrukning
Authors:Karlsson, Petter and Sylvén, Olof
Supervisor:Hedman, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:65
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsmaskiner, bränsleförbrukning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7769
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 11:23
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page