Home About Browse Search
Svenska


Arvidson, Sara and Bertilsson, Isabelle, 2010. Vattenanläggningar i den mindre trädgården : en studie som behandlar vattenanläggningar ur trädgårdsanläggares och vattenproduktförsäljares perspektiv. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Vatten är ett av grundelementen och är ett vanligt inslag i trädgården som kan skapa ytterligare en upplevelse. Därför baseras studien på vattenanläggningars efterfrågan hos privatpersoner. Studien riktar sig främst mot trädgårdsingenjörer då utbildningen inte innefattar detta ämne. Som nybörjare inom branschen är det svårt att ha en uppfattning om vad som efterfrågas inom vattenanläggningar.

Studien syftar till att utifrån anläggares och försäljares synvinklar undersöka hur efterfrågan ser ut. Den grundläggande frågan är: Vad efterfrågar den genomsnittliga privata kunden för vattenanläggningar utifrån estetiskt perspektiv? För att besvara våra frågor startade vi med en litteraturomgång, och med litteraturen som utgångspunkt genomförde vi sedan ett antal intervjuer. De personer som valdes ut för intervjuer är i dagsläget verksamma inom branschen och har god erfarenhet inom området samt en verkligenhetstrogen bild av marknaden.

Resultatet visar att marknaden av vattenprodukter, så som pumpar, filter, fontäner et cetera, är stabil. Dock har anläggare och försäljare inte samma uppfattning då deras målgrupper ser annorlunda ut. Vissa företag anser att marknaden är på väg uppåt medan andra hävdar motsatsen. Kunderna efterfrågar olika produkter och anläggningar företagen emellan men ett samband ses att mer lättskötta anläggningar är eftertraktat. Innebörden av detta är att efterfrågan på porlande stenar ökar, då skötselinsatsen och anläggningsarbetet är avsevärt mindre och lättare än på dammar och andra mer tidsödande anläggningar.

Ett fortsatt arbete kan behandla hur anläggning av olika typer av dammar/ vattenanläggningar går till väga. Ett ytterligare förslag kan vara dammar i offentliga miljöer och mer avancerade tekniska lösningar.

Main title:Vattenanläggningar i den mindre trädgården
Subtitle:en studie som behandlar vattenanläggningar ur trädgårdsanläggares och vattenproduktförsäljares perspektiv
Authors:Arvidson, Sara and Bertilsson, Isabelle
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:Bucht, Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:försäljare, vattenanläggning, dammar, anläggare, porlande sten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-204
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2010 11:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics