Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Lovisa, 2002. Medlemmen som ägare : effekterna av insatsemissioner i Svenska Lantmännen. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
265kB

Abstract

Definitionen av ett kooperativt företag är att företaget ägs, nyttjas och kontrolleras av samma människor. Det betyder att medlemmarna i ett kooperativ har flera olika roller att utöva, såväl den som leverantör eller köpare av ett kooperativs produkter, som ägare av kooperativet och som förmånstagare av kooperativets nytta. I de lantbrukskooperativa företagen i Sverige står medlemmarnas insatskapital ofta för en liten del av företagets totala egenkapital. Enligt agentteori kan man förvänta sig att medlemmarna i ett kooperativ inte kommer att utöva sin kontroll på ledningen om den summa som står på spel är liten. Denna risk finns alltså om insatskapitalet är litet. Sedan 1998 har de kooperativa företagen möjlighet att omfördela det egna kapitalet, så att en större del blir till individuella insatser.

För att ta reda på om medlemmarna i Svenska Lantmännen ser sig som ägare till den kooperativa föreningen, genomfördes en attitydundersökning i Örebro-området. Ett frågeformulär skickades ut till hundra medlemmar, som ombads svara på tjugosex frågor om insatser, insatsemissioner och insatsräntor.

I svaren på enkäten visar respondenterna att de framförallt ser på Svenska Lantmännen som en leverantör och uppköpare. Om en insatsemission baseras på samhandeln som den enskilde medlemmen har med föreningen, har respondenterna sin attityd till föreningen klar, och vet hur de kommer att ändra sitt beteende. Om däremot en insatsemission baseras på insatskapital, är det många som inte vet om de kommer att låta villkoren för emissionen påverka sitt beteende. Detta tyder på att attityden som respondenterna intar till föreningen är den som leverantör eller köpare, inte den som ägare till föreningen.

Synen på ledningen är att den skall bestå av proffs, men i stort sett har medlemmarna stort förtroende för ledningen och anser det vara bra om det är lätt för den att fatta beslut. Medlemmarna verkar inte uppfatta att det finns något behov att kontrollera de beslut som fattas av ledningen. Antagligen hänger detta samman med att insatskapitalet upplevs som alltför litet för att motivera den enskilde medlemmen att följa med i vad som händer inom föreningen. Ungefär hälften av respondenterna uppger också att de kommer att intressera sig mer för vad som händer i föreningen om insatskapitalet ökar.

En av utgångspunkterna i arbetet var att yngre och äldre medlemmar skulle skilja sig i attityder till ägandet av föreningen. Vissa skillnader har visat sig, men det går inte att säga vare sig att äldre medlemmar omfattar ägarrollen med större intresse än yngre, eller att yngre medlemmar brinner av iver att agera som ägare till den ekonomiska föreningen.

Av de attityder som medlemmarna i Örebroområdet uppvisar drar jag slutsatsen att de ser på föreningen framförallt som en handelspartner, inte som ett företag som de är medägare till. Det centrala i relationen med föreningen är affärstransaktionerna med föreningen, och alla förändringar avseende denna transaktion kommer snabbt att påverka den enskilde medlemmens agerande. Förändringar som framförallt rör andra relationer med föreningen, förändringar rörande insatskapital exempelvis, vet medlemmarna inte lika väl hur de skall bete sig inför. Där verkar inte lika starka attityder finnas, som kan påverka beteendet. Om attityderna hos medlemmarna kommer att förändras vid insatsemissioner verkar troligt, men går inte att säga utifrån föreliggande arbete.

,

In a cooperative firm the owners of the cooperative also are the users of the cooperative, and
the beneficiaries of its existence. This implies that the members of the cooperative have to
play the role of the owner towards the cooperative. According to agency theory, this might be
a duty not fully performed by the members, especially not if the individual shares of the
equity are low. In the Swedish cooperative Svenska Lantmännen member shares are as low as
20 percent of equity. Hence, the cooperative has considered dividing the common part of
equity into bonus shares for the members, an action that has been allowed in Swedish
legislation only since 1998.
The question is what consequences such a bonus share scheme would have on the member’s
actions towards the cooperative. Actions will be influenced by the attitudes that the members
have to the cooperative, and on how they look upon their role as owners of the cooperative.
To find out which attitudes the members have, a survey was carried out among members of
the cooperative, members living nearby Örebro.
If the members expect the cooperative to issue bonus shares according to the amount of
patronage each member has had with the co-op, then the members plan to increase their
business with the cooperative. If, however, the expectations are that bonus shares will be
issued according to the amount of share each member have in the cooperative, most members
are undecided as to whether they’ll increase their share or not.
One expectation at the outset of the survey was that there would be differences in attitudes to
ownership issues between the older and the younger members. The answers to the
questionnaire do not support such an expectation, however.
Regarding the problem of controlling the management to make sure they act in the interest of
the owners, the respondents don’t perceive a problem. On the contrary, they think it is good if
the management easily can make decisions for the cooperative. Neither do the members think
that there will be uncertainty in the ownership of the cooperative if the unallocated part of
equity is high, hence member shares can be kept low to make it easier for newcomers to the
cooperative.
According to the results of the survey, the members perceive themselves as business partners
in the cooperative, but not particularly as owners of the cooperative. Regarding changes
involving the business transactions with the cooperative, the members are prepared to quickly
adapt their behavior to the new situation. However, when changes include the member’s role
as owner of the cooperative, most of the respondents of the survey don’t really know which
actions to take. They don’t have any clear attitudes about the ownership subject.
The survey was aimed at describing the present attitudes of the members of the cooperative. It
doesn’t address whether the attitudes of the members toward ownership issues would change
with changes in the individual shares of equity, regardless of how this change was attained.

Main title:Medlemmen som ägare
Subtitle:effekterna av insatsemissioner i Svenska Lantmännen
Authors:Nilsson, Lovisa
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:266
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, insatsemission, ägarengagemang, Svenska Lantmännen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6986
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 10:47
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 10:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics