Home About Browse Search
Svenska


Tunemar, Arvid, 2008. Svenskt Sigills kvalitetssäkring av spannmål. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
558kB

Abstract

Today there is a limited demand for quality certified cereal in Sweden. The demand can in the future increase and become a requirement for the entire market. Since the first of January 2005, grain producers in Sweden are food producers and traceability is important for the food industry. It is possible for grain producers to certify the productions under the certification IP SIGILL. The purpose of this essay is to explore why some grain producers continue to be certified while other producers end the IP SIGILL certification.

The study was conducted by performing qualitative interviews of grain farmers who produce grain by IP SIGILL, grain producers who previously produced cereal by IP SIGILL and staff members at Svenskt Sigill.

The conclusions of the study are summarized it three positive and three negative aspects that may have affected grain producers attitude to stay certified by IP SIGILL.

Positive aspects:

• Grain producers can show that they stand for development, that they impose higher demands on the production than uncertified producers and that they want to pursue the development of grain production in Sweden by certify the production by IP SIGILL.

• Grain productions that are certified by IP SIGILL become updated due to the law regulations in Sweden which can lead to a lower risk of violating these laws.

• All of the interviewed grain producers have a positive attitude towards IP SIGILL and they believe that the certification have had a positive impact on the productions.

Negative aspects:

• The additional payment that the certified grain producers received have, over time, been reduced and are in some cases gone which reduced the revenue for the producers to certify by IP SIGILL.

• The producers haven't achieved what they expected by the IP SIGILL certification which may have reduced the motivation to be certified.

• The communication between Svenskt Sigill and the certified grain producers have not conveyed the benefits that the production can achieve by certify the productions by the certification IP SIGILL.

In the end of this essay proposals are discussed which could hopefully affect the grain producers to produce certified grain in accordance with IP SIGILL.

,

Kvalitetscertifierad spannmål efterfrågas i viss omfattning av den svenska handeln. I
framtiden kan efterfrågan komma att öka och bli ett krav från hela marknaden. Från och med
den första januari 2005 räknas spannmålsproducenter i Sverige som livsmedelsproducenter
och livsmedelssektorn anser att spårbarheten är viktig. För spannmålsproducenter är det
möjligt att kvalitetscertifiera spannmål enligt certifieringen IP SIGILL. Syftet med denna
uppsats är att undersöka varför vissa spannmålsproducenter fortsätter att vara certifierade
medan andra producenter lämnar certifieringen IP SIGILL.
Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer av spannmålsproducenter som idag
producerar spannmål enligt IP SIGILL, spannmålsproducenter som tidigare producerade
spannmål enligt IP SIGILL och personal på Svenskt Sigill.
Studiens slutsats sammanfattas i tre positiva samt tre negativa aspekter som kan ha påverkat
spannmålsproducenters inställning till att vara certifierad enligt IP SIGILL:
Positiva aspekter:
• Genom att certifiera produktionen enligt IP SIGILL kan producenterna visa att de är
kvalitetsmedvetna och har krav på produktionen, att de hänger med i utveckling, och
att de vill driva utvecklingen av spannmålsproduktion i Sverige framåt.
• Certifierade spannmålsproduktioner enligt IP SIGILL blir uppdaterade lagmässigt för
spannmålsproduktion i Sverige, vilket kan leda till en mindre risk för lagbrott.
• IP SIGILL tycks medföra att spannmålsproducenter får en positiv utveckling av
företaget.
Negativa aspekter:
• Den initiala merbetalningen som spannmålsproducenter erhöll har minskat och i vissa
fall även försvunnit vilket minskat lönsamheten för att vara certifierad enligt IP
SIGILL.
• Det producenterna förväntade sig att ta del av genom att certifiera produktionen
uppfylldes inte vilket kan ha medfört att viljan för att certifiera enligt IP SIGILL
minskat.
• Kommunikationen mellan Svenskt Sigill och certifierade spannmålsproducenter har
inte i tillräcklig omfattning förmedlat de fördelar som produktionen kan få vid en
certifiering enligt IP SIGILL.
Studien avslutas med att utifrån resultaten ge förslag på förändringar som skulle kunna
påverka spannmålsproducenter till att certifiera enligt IP SIGILL.

Main title:Svenskt Sigills kvalitetssäkring av spannmål
Authors:Tunemar, Arvid
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:538
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Svenskt Sigill, Quality certification, grain, value added, qualitative study
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7024
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 11:34
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:34

Repository Staff Only: item control page