Home About Browse Search
Svenska


Cras, Patrik, 2008. Sustainable water management through user participation : a field study in rural Maharashtra, India. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

This research project deals with the topic of drinking water provision in rural Maharashtra, where availability of suitable drinking water is a major difficulty for the rural population.

The focus is on hand pumps. These resource systems have been provided as tax financed public goods by the central government. The central government has shown insufficient capacity to maintain this infrastructure. In this thesis decentralization of management of the resource system is discussed. The aim of this study is to compare two water management regimes, the centralized government regime and a community based management regime. The purpose is to identify the key determinants for establishing sustainable drinking water management in rural Maharahstra.

The theoretical approach is a comparative institutional analysis of two management regimes based on common pool resource theory. The study is mainly conducted through focus group interviews with users and village level administration in thirteen villages. Thus, the empirical material is mainly qualitative data.

The conclusion is that the NGO's approach is an example where social mobilization efforts have been successful in establishing a new institutional setting where local actors successfully manage their resource system. This management regime appears preferable if one look to rural communities outside larger villages. In order to achieve this, a wider social mobilization effort in order to build social capital of the community is needed to secure sufficient participation. In these communities one can find "social entrepreneurs", people with leadership capacity and ideas about the development of their village, that will keep the user group active in maintenance if the level of social capital is sufficient.

Finally, I found that letting users demand of maintenance capacity determine the amount of
maintenance capacity supplied would probably increase the efficiency of the studied program and similar programs.

,

Tillgången på dricksvatten på den indiska landsbygden är ett problem. Framförallt saknar de
fattigaste invånarna tillräcklig tillgång på rent dricksvatten. Denna studie behandlar en del av denna
problematik i delstaten Maharashtra.
Under de senaste årtiondena har infrastruktur för vatten tillhandahållits av staten som
skattefinansierade offentliga varor. Då statens kapacitet att underhålla dessa system brister är det
intressant att se på alternativen. I denna uppsats diskuteras resultatet av decentralisering av
förvaltning och ägande av dessa resurser genom aktivt brukardeltagande.
Vattenförsörjningssystemet i byar där decentralisering genomförts, med hjälp av en ideell
organisation, jämförs med situationen då staten äger och underhåller resurssystemet. Syftet med
studien är att jämföra de två systemen och identifiera de faktorer som avgör om den nya
förvaltningsregimen blir långsiktigt hållbar.
Studien utgår från institutionell ekonomi och baseras på ”common-pool resourse” teori. Den
huvudsakliga metoden för datainsamling är fokusgrupper med brukare och den lokala
administrationen i tretton byar. Således utgörs det empiriska materialet till största delen av kvalitativ
data.
Slutsatsen är att lokal förvaltning är att föredra om vi ser till fattiga samhällen utanför större byar på
den indiska landsbygden. En extern aktör kan forma lokala institutioner, som ger långsiktigt hållbara
system för underhåll av handpumpar i dessa samhällen. För att lyckas med detta krävs tillräckligt
brukardeltagande, inte att alla brukare deltar i underhåll. Vidare behövs förstärkning av det sociala
kapitalet hos brukarna för att uppnå tillräckligt deltagande. I samhällena finns ”sociala
entreprenörer”, personer med ledaregenskaper och vilja att utveckla byn, som kommer att hålla
brukarorganisationen igång förutsatt tillräckligt socialt kapital.
Genom att låta den lokala efterfrågan inte bara styra antalet brunnar som installeras, utan även
avgöra hur underhållskapaciteten byggs ut, borde effektiviteten i det studerade
utvecklingsprogrammet och liknande program kunna ökas.

Main title:Sustainable water management through user participation
Subtitle:a field study in rural Maharashtra, India
Authors:Cras, Patrik
Supervisor:Fahlbeck, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:535
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:participation, water management, development economics, common pool resource, rural India
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7026
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7026
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Water resources and management
Language:English
Deposited On:20 Sep 2017 11:48
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics