Home About Browse Search
Svenska


Gaurwitsch, Susanne, 2008. Årsredovisningen i kooperativa föreningar : läser medlemmarna Lantmännens årsredovisning?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
245kB

Abstract

När medlemmarna i en kooperativ förening behöver information för att ta ställning till om verksamheten styrs i deras intressen, är årsredovisningen ett viktigt verktyg. Denna studie har för avsikt att studera huruvida medlemmarna i en kooperativ förening använder årsredovisningen.

Lantmännen är ett kooperativt företag, som ägs av många av landets lantbrukare. Företaget har en stor och komplex organisation med verksamheter inom många områden och i flertalet länder. Detta gör det svårare för medlemmarna att överblicka verksamheten, vilket kan medföra ett minskat engagemang samt att möjligheten till kontroll minskar. Troligen medför detta att intresset för årsredovisningen minskar.

Ravensdown är en kooperativ förening i Nya Zeeland. Den liknar Lantmännen såtillvida att den ägs av lantbrukare och bedriver handel med lantbruksprodukter. I en studie av hur Ravensdowns medlemmar läser årsredovisningen fann forskargruppen att flertalet medlemmar skummar igenom årsredovisningen, en femtedel läser den inte alls och endast några procent läser den noggrant. Dock är inte Ravensdown ett lika stort och komplext företag som Lantmännen. Bland annat sker endast försäljning av produkter och inte inköp av spannmål. Vid en jämförelse mellan företagen förväntas Lantmännens medlemmar i ännu mindre grad läsa årsredovisningen.

I denna studie görs en liknande undersökning av Lantmännens medlemmar. De frågor som ställdes till Ravensdowns medlemmar ligger till grund för de frågeformulär, som skickades ut till medlemmar i Lantmännen.

Resultaten visare att en stor del av Lantmännens medlemmar inte läser årsredovisningen. En tredjedel skummar den, och endast ett par procent läser den noggrant. Resultatet är som väntat att Lantmännens medlemmar är mindre benägna att läsa årsredovisningen än Ravensdowns medlemmar.

Orsaken till att man inte läser årsredovisningen är densamma i båda föreningarna. Som främsta anledningen angavs brist på intresse och därefter tidsbrist. Dessa grunder samt att Lantmännens medlemmar läser årsredovisningen i mindre grad än Ravensdowns medlemmar stöder hypotesen att stora och komplexa föreningar är svåra att överblicka och kontrollera. En del upplevde årsredovisningen vara svår att förstå.

Med en årsredovisning som är svår att överblicka och med en medlemskår som har brist på tid och några som upplever den onödigt krånglig kan det finnas anledning att se över rutinerna kring årsredovisningen. Det kanske finns flera kanaler att använda för att sprida den information, som medlemmarna behöver.

,

When members are to control their co-operative firm they need information. One important
source of information is annual report. This study investigates whether the members pf a cooperative
use the annual report or not.
Most Swedish farmers are members of a co-operative called Lantmännen. The organisation is
large and complex with lots of different activities in different industries and countries. This is
due to reduce the members’ involvement and their possibility to control the firm as they have
difficulties to overview all activities. Probably the members’ interest in the interests in the
annual report is very limited and they probably read only a small part of it.
Ravensdown is a New Zealand supply co-operative, selling farm inputs to the member. Hence
it is similar to Lantmännen. In a study about whether the members in Ravensdown read the
annual report a team of researchers found find that most members read the annual report
briefly, one fifth do not read it at all, and only a few percent read it carefully. However,
Ravensdown is not as large and complex as Lantmännen. For example, Ravensdown only
sells far m inputs while Lantmännen also buy grain from the members, i.e. it is also a
marketing co-operative. Therefore, one may expect differences between the two cooperatives.
Lantmännen’s members would probably read the annual report even less.
The questionnaire sent to the members of Ravensdown was used in the study of Lantmännen.
It was translated and adjusted to fit Swedish conditions. The results shows that the annual
report is not read very much. One third of Lantmännen’s members read it briefly and only two
percent read it carefully. As expected, the members of Lantmännen read the annual report less
than the members of Ravensdown.
The reasons why the annual report is not read are the same in both co-operatives. Lack of
interest was the main reason, followed by lack of time. Those reasons and the fact that the
members of Lantmännen read the annual report less lend support to the hypothesis that large
and complex co-operatives are more difficult to grasp.
Many members think the annual report is hard to understand. They lack time and they find
that the annual report complicated. Nevertheless, there may be a possibility to change the
routines around the annual report. There might be other ways for the co-operative to
disseminate information that the member needs.

Main title:Årsredovisningen i kooperativa föreningar
Subtitle:läser medlemmarna Lantmännens årsredovisning?
Authors:Gaurwitsch, Susanne
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:522
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lantbrukskooperation, Lantmännen, årsredovisning, medlemmar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7035
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7035
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 07:36
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 07:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics