Home About Browse Search
Svenska


Forss, Anna, 2008. Information till mjölkföretaget : vilken information behövs och hur bör den utformas när gården ska ta investeringsbeslut?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
175kB

Abstract

The fast developments in information and data technology during the recent years have accentuated the need for the business manager to interpret and act on information from the surrounding environment. Today we know little about what information is really used in the unique decision-making. Further, little is known about how information should be designed to fit people with a more intuitive approach to interpreting information. This study is therefore about the difference between peoples approach to interpreting information and how information should be designed to fit those with a more intuitive approach to interpreting information. The application is made to dairy farms in Sweden.

The literature review describes the strategic leadership, the decision-making process and the intuitive and the analytic thinking. Also, the information formation within dairy farms is presented as the recent year's fast development.

The method for the study is qualitative interviews. Interviews with the managers were conducted on two dairy farms in the county of Södermanland, Sweden, right under spring farming operations.

The analytic thinking is described as when the information is analyzed before the decision is made. The intuitive thinking is when the information can be read without further analysis, the information is read through earlier experiences. The analytic and the intuitive thinking can be described as a path, were the two starts in each end and flow together along the path. You can be more or less analytic or intuitive when you interpret information. The managers I have interviewed are right on that path, but they are moving in different ways.

The result and the conclusions drawn showed that there are differences in the two information relationships, also that decisions is to be made analytic but with the intuitive thinking as the base. There is still some information missing when investment decision is made, for example what kind of guarantee there are and the importance of accurate formulated contracts. There are some differences between the sizes of the farms as well, like the large farm has more of strategic thinking, and there are some goals set within the company, compared to the small farm. This kind of pattern is a common difference between large and smaller companies. The small farm also uses diversification; which also is a common way for the small companies so they are steady against the changeable market.

,

De senaste årens snabba utveckling inom informationsutformning och datateknik har gjort att
företagsledare i dag snabbt måste kunna tyda signaler från samhället och tolka information till
företaget. I dag vet vi lite om hur informationen egentligen används i beslutsprocessen, vidare
finns det få studier på hur utformningen av informationen ser ut för att passa människor med
ett mer intuitivt förhållningssätt att tolka information på. Studien handlar därför om skillnaden
mellan de olika förhållningssätten till att tolka information, och hur den informationen bör
utformas rörande investeringsbeslut inom mjölkföretag.
I litteraturgenomgången beskrivs det strategiska ledarskapet, beslutsprocessen och det
intuitiva och det analytiska tänkandet. Vidare beskrivs informationsutvecklingen inom
mjölkföretag såsom den har gått fort fram de senaste decennierna.
Metoden för att genomföra undersökningen är kvalitativa intervjuer. Intervjuer med
företagsledare genomfördes på två mjölkgårdar i Södermanland mitt i pågående vårbruk.
Det analytiska förhållningssättet att tolka information beskrivs som att informationen
analyseras innan beslut fattas. Det intuitiva förhållningssättet beskrivs som att informationen
tolkas utan närmare analys, informationen tolkas genom tidigare erfarenheter. Det analytiska
och det intuitiva tänkandet kan ses som en linje, där de båda börjar i varsin ände och flyter
ihop längs linjen, alltså att man kan vara mer eller mindre analytisk eller intuitiv när man
tolkar information. Man kan även tolka information analytiskt med en intuitiv beslutsgrund.
De företagsledare som är intervjuade befinner sig längs linjen, men de drar åt varsitt håll.
Resultaten med slutsatser visade att det finns skillnader i förhållningssätten, även att beslut
kan fattas analytiskt med en intuitiv beslutsgrund. Viss information fattas inom
investeringsbeslut, till exempel om att det är viktigt med garantier och hur viktigt det är med
kontraktens utformning. Det finns även skillnader i gårdsstorlekarna, den stora gården är till
exempel mer strategiskt styrd, då det finns vissa mål satta, till skillnad mot den lilla gården.
Detta visar sig vara ett allmänt mönster, att de större företagen har ett mer strategiskt
ledarskap och fler mål satta än de små företagen. Den lilla gården använder sig av
diversifiering vilket även det är ett allmänt mönster för att de små företagen behöver ha fler
ben att stå på när marknaden är föränderlig.

Main title:Information till mjölkföretaget
Subtitle:vilken information behövs och hur bör den utformas när gården ska ta investeringsbeslut?
Authors:Forss, Anna
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:521
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:information, företagsledare, mjölkföretag, intuitivt och analytiskt tänkande, investeringsbeslut
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 07:58
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 07:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics