Home About Browse Search
Svenska


Löfvendahl, Sara, 2008. Generationsskifte i lantbruksföretag : en arbetsgång och fallstudie. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
239kB

Abstract

The Swedish agriculture has gone through some changes and there are more changes coming in the near future. The structure is mowing towards bigger units. The average age for the Swedish farmer is high, and a great number of agricultural enterprises are going to get an owner from the next generation within the family.

The aim of this thesis is through case studies examine the economic consequences of transfer of agricultural holdings. The methods in change of generation that this essay treats are changes of generation, in the form of gift and purchases. The survey builds on a qualitative method where information has been collected through case studies on agricultural enterprises and a literature study that lay to shallow for the empiric in the essay.

The result of the study shows that it is many different factors that influence the change of generation process. What kind of transfer must be decided in each individual case depending on the conditions that the owners and purchasers have. Soft question is a big part of the total change of generation process and has big importance if the change of generation becomes successful. The wide deliberate change of generation, through gift or purchases that is implemented during the transferor's life is good advance planning and planning of big importance.

,

Det svenska jordbruket har genomgått och står dessutom inför stora förändringar. Strukturen går mot allt större enheter. Den genomsnittliga åldern för lantbrukare är hög, och ett stort antal lantbruksföretag står inför ett generationsskifte inom en snar framtid. Syftet med denna uppsats är att genom fallstudier undersöka de ekonomiska följderna vid överlåtelse av jordbruksföretag. De generationsskiftesmetoder som denna uppsats behandlar är generationsskifte, i form av gåva och köp
Undersökningen bygger på en kvalitativmetod där information insamlats genom fallstudier på lantbruksföretag och en litteraturstudie som ligger till grund för empirin i uppsatsen.
Resultatet av studien visar att det är många olika faktorer som påverkar generationsskiftesprocessen. Vilken form överlåtelsen sker på måste avgöras i varje enskilt fall beroende på de förutsättningar som finns hos de enskilda ägarna och övertagarna.
Känslomässiga, mjuka frågor är en stor del av den totala generationsskiftesprocessen och har stor betydelse om generationsskiftet blir lyckat.
Vid planerade generationsskiften, genom gåva eller köp, som genomförs under överlåtarens livstid är god framförhållning och planering av stor betydelse.

Main title:Generationsskifte i lantbruksföretag
Subtitle:en arbetsgång och fallstudie
Authors:Löfvendahl, Sara
Supervisor:Rosenqvist, Håkan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:509
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:generationsskifte, lantbruksföretag, arbetsgång, gåva och köp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7053
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7053
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 10:05
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics