Home About Browse Search
Svenska


Strömgren, Jarl, 2007. Miljöhänseende vid kreditgivning : en fallstudie av Swedbank. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
540kB

Abstract

Background: Last year (2006) has been a year when the environmental issues figured more often in the media, and the environmental awareness among common people increased. Environmental climate reports have lately been on the headline all over the world. As a result of the increasing population in the world, it's becoming more important to be aware of the environment. To do that, it is important to maximize the efficiency in the work with the environment. During the last couple of years, banks and other credit institutions have been working with a greater awareness of the environmental issues. These banks and credit institutions have a big influence on the society which leads to a greater influence on the environment. Lending is the most important way for the banks to influence the environment. But banks and credit institutions can also make economic benefits by having an environmental policy.

Purpose: The purpose with this essay is to study if the employees, who work with credit rating, sees the environment as a risk when they do their credit analyses. With this essay, the writer also tries to find out how well the communication system at Swedbank works and how the communication can be improved.

Method: This essay is a case study of Swedbank. Five credit raters of different sex and different age have been interviewed. The interviews have been made at two branch offices, one small at the countryside and one bigger in a city.

Results: The results from this study have shown that the employees have some environmental awareness but they need to get more extensive knowledge of environmental risks that can occur. The communication at the bank works in a certain extent, but if the credit rators shall get a greater environmental awareness, Swedbank must improve their education for the credit rators.

,

Bakgrund: Det senaste året har varit ett år då miljömedvetenheten har ökat bland media och
allmänheten. Alarmerande rapporter om framförallt klimatförändringar har varit en stor nyhet
under den senaste tiden i hela världen. Med den ständigt växande folkmängden i världen har
det blivit allt viktigare att låta miljön få en centralare betydelse i samhället. Det gäller att
arbeta kontinuerligt med miljöarbetet för att kunna utveckla samhället effektivt med ett stort
miljöhänsynstagande. Banker och andra kreditinstitutioner har först under senare tid börjat
arbeta med större miljöhänsyn. Banker har stor möjlighet att påverka samhället att agera
miljömedvetet. Just vid kreditgivning till företag har banker sin största möjlighet att påverka
miljöfrågan. Här finns det möjlighet för banken att konkurrera med de andra aktörerna på
kreditmarknaden för att öka dess marknadsandelar.
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om miljörisker är någonting som
kreditbedömare tar hänsyn till vid kreditgivning. Uppsatsen försöker även undersöka hur väl
Swedbanks kommunikationssystem med miljöinformation fungerar och hur
kommunikationen kan förbättras.
Metod: Denna uppsats bygger på en fallstudie av Swedbank. Intervjuer har gjorts med fem
kreditgivare av olika kön och ålder. Intervjuerna har gjorts vid två olika kontor, ett mindre
kontor vid en mindre ort och ett större kontor vid en större ort.
Resultat: Resultatet från studien visar att miljömedvetenheten hos kreditbedömarna som har
intervjuats är relativt sett god men kreditbedömarna borde få en ökad förståelse för
miljörisker. Kommunikationen inom banken fungerar till viss del men ifall kreditbedömarna
ska få en djupare förståelse för miljörisker så behöver Swedbank se över sitt
utbildningssystem.

Main title:Miljöhänseende vid kreditgivning
Subtitle:en fallstudie av Swedbank
Authors:Strömgren, Jarl
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:486
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:miljö, risk, miljöanalys, lån, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7087
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7087
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2017 11:33
Metadata Last Modified:22 Sep 2017 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics