Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Pia, 2007. Food security in Brazil : a study of trade liberalisation in relation to the food security situation in Brazil. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
365kB

Abstract

The analysis of the experiences of Brazil's rural poor over the period of trade liberalisation reveals a complex picture. The impacts of trade liberalisation on the poor seem not to come only from the reduced tariff barriers, but rather from other policies that have accompanied trade liberalisation. In the liberalisation process there may be some groups of individuals that are likely to be disadvantaged, and additional complementary policies will sometimes be needed to enhance the impact from trade, including on poverty. Trade policy will have implications for food security through the link with incomes and expenditures. Any change in the trade regime will have a direct effect on both rural and urban incomes, and employment, and through these on income distribution. The situation of food insecurity and poverty affects about 44 million people in Brazil. The purpose of this study is to examine how the food security situation for the poor households will be affected by a recent proposal of tariff reductions for market access in the WTO negotiations of the Doha round. The study will also consider how the food security situation for the poor households respond to the Zero Hunger Program, which is a social assistance program and includes a combination of structural policies to tackle the underlying causes of poverty. The modelling approach used in the study is a disaggregated Brazilian social accounting matrix. Several household types are taken into consideration so that welfare implications on different income groups of different policy scenarios can be analysed. The analyses include three different scenarios, and the result of the simulations implies that the poor households will benefit and improve their possibilities for a better food security situation. The member states of the United Nations adopted in 2000 the Millennium Declaration as a renewed commitment to human development. The declaration includes eight Development Goals, each with quantified targets to be reach by each member states in 2015. Brazil's Zero Hunger Program is one step towards these Millennium Development Goals.

,

Perioden under handelsliberaliseringen uppvisar en komplex bild för den fattiga landsbygdsbefolkningen
i Brasilien och livsmedelsosäkerhet och fattigdom berör omkring 44 miljoner
människor. Förändringar i handelsregimen leder till en direkt effekt på både inkomster och
sysselsättning och genom dessa även på distributionen av inkomster. Handelspolitiken
påverkar livsmedelssäkerheten genom sambandet mellan inkomster och utgifter. De mest
betydande förändringarna genom liberaliseringen verkar inte enbart komma från de
reducerade tullmurarna, utan snarare från andra politiska förändringar som åtföljt handelsliberaliseringen.
Under liberaliseringsprocessen kan det eventuellt vara några grupper av
individer som sannolikt kommer att behandlas ofördelaktigt och ytterligare kompletterande
politik och handlingsprogram kan ibland behövas för att stärka den effekt av handeln som kan
leda till en minskad fattigdom. Syftet med studien är att undersöka hur livsmedelssäkerheten
för de fattiga hushållen kommer att påverkas av ett nyligen lagt förslag om tullsänkningar för
marknadstillträde i förhandlingarna inom WTO:s Doharunda. Studien tar också hänsyn till hur
livsmedelssäkerheten för de fattiga hushållen påverkats av Zero Hunger programmet, som
inkluderar en kombination av strukturell politik för att ta itu med bakomliggande orsaker till
fattigdom. En detaljerad social räkenskapsmatris (SAM-matris) har användts vid analysen av
studien. SAM-matrisen tar hänsyn till flera olika hushållstyper, så att välfärdsförändringar
inom olika inkomstgrupper genom olika politiska scenarier kan analyseras. Analysen
inkluderar tre olika scenarier och resultatet av simuleringarna antyder att de fattiga hushållen
kommer att få en bättre ekonomisk situation, vilket ökar deras möjligheter till en förbättrad
livsmedelssäkerhet. Förenta Nationernas medlemsstater antog 2000 en millenniedeklaration,
som ett initiativ till en förnyad förbindelse för mänsklig utveckling. Deklarationen inkluderar
åtta kvantifierade utvecklingsmål, som medlemsstaterna arbetar för att uppnå till 2015.
Brasiliens Zero Hunger program är ett steg närmare dessa mål i millenniedeklarationen.

Main title:Food security in Brazil
Subtitle:a study of trade liberalisation in relation to the food security situation in Brazil
Authors:Nordström, Pia
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:483
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:food security, trade liberalisation, poverty, Zero Hunger Program
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7088
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7088
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Food science and technology
Language:English
Deposited On:22 Sep 2017 11:42
Metadata Last Modified:22 Sep 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics