Home About Browse Search
Svenska


Kihlén, Anna, 2007. Lantmännens nya medlemsorganisation : utvärdering ur ett medlemsperspektiv. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
414kB

Abstract

Lantbruks- och livsmedelsbranschen är branscher där marknaden ständigt förändras, vilket kräver flexibilitet och effektivitet hos berörda företag. Lantmännen är en kooperativ förening, som försöker möta dessa marknadsförhållanden genom att bli lönsammare, effektivare och större. Då en kooperativ förening ägs av dess medlemmar, som har en röst vardera, kan en växande organisation medföra svårigheter för medlemmarna att sätta sig in i verksamheten och påverka organisationen. Stora komplexa organisationer kan medföra att kontakten mellan medlemmar och ledning försämras samt att medlemmarna tappar förtroendet för ledningen.

Lantmännen har upplevt att detta problem har drabbat även dem, då ett missnöje bland medlemmarna uppstått samt få väljer att medverka vid diverse medlemsaktiviteter. Lantmännen har därför under årsskiftet 2005/2006 genomfört en omstrukturering av sin medlemsorganisation för att förenkla den demokratiska processen. Omorganiseringen har gått ut på att ta bort ett led i organisationshierarkin och göra om de gamla geografiska områdena, som kallades kretsar, till färre och större distrikt. På så sätt ska information lättare kunna förmedlas mellan ledning och medlemmar. Tanken bakom detta är att medlemmarna enklare ska kunna sätta sig in i verksamheten och känna sig mer som ägare och därmed engagera sig mer i organisationen.

Syftet med detta arbete är att undersöka om medlemmarna uppfattar att den nya medlemsorganisationen har förenklat deras möjlighet att sätta sig in i verksamheten och påverka de beslut som fattas av ledningen. Med hjälp av agentteorin och äganderättsteorin analyserar denna studie medlemmarnas syn på den nuvarande organisationsformen samt medlemmarnas lojalitet mot företaget.

Studien har genomförts i form av en enkät, där totalt 600 frågeformulär har skickats till slumpmässigt utvalda medlemmar från Skånes fyra distrikt samt Örebro och östra Skaraborgdistrikten. Det har även skickats ut enkäter till alla förtroendevalda i dessa distrikt. Svarsfrekvensen på detta frågeformulär var ca 40 %.

Studien visar att omstruktureringen inte har fått den effekt man hade önskat. Många av dem som svarat på frågeformuläret uppfattar inte att förändringen har förenklat för dem att sätta sig in i verksamheten och påverka organisationen. Däremot delar medlemmarna Lantmännens uppfattning att färre led i organisationshierarkin förenklar den demokratiska processen. De anser att ju mer de vet om organisationen desto mer vill de påverka, vilket medför att de känner sig mer som ägare. I och med omorganiseringen är Lantmännen på rätt spår, men det finns fortfarande vissa förbättringar att göra.

,

The Swedish Farmers´ Supply and Crop Marketing Association is a cooperative owned by
Swedish farmers who exert their influence upon decisions with one vote each. A constantly
changing market for agricultural products has forced the cooperative to adapt by becoming
larger, more efficient and more profitable. This, however, may create problems for the
members. It might be tougher for them to keep informed about the cooperative’s business
activities. Due to a more complex organization the members might get a feeling of loosing
contact with the board and the management, and as a result loosing confidence in the board
and the cooperative’s businesses.
The leadership of the Swedish Farmers´ Supply and Crop Marketing Association considers
this development to be a problem. The members are dissatisfied and they do not attend
various meetings to the same extent as they used to. To simplify the democratic process the
cooperatives reorganized the membership organization in 2005/2006. One echelon of the
organizational hierarchy was deleted, and the wards became fewer and geographically bigger.
The intention was that the links between the members and the directors should become
stronger and simpler. Hence, the members should become more involved in the cooperative
and take a more active part in the governance of it.
The aim of this study is to identify how the members perceive the reorganization and if they
have taken more active part in decisions made by the cooperative’s board. On the basis of
agency theory and property rights theory the study analyzes the members’ attitudes towards
the membership organization, their participation and their loyalty.
The study is based on a questionnaire that was sent to 600 members in four wards in Skåne,
one district around the city of Örebro and the eastern Skaraborg-district. The response rate
was approximately 40%.
The findings of the study indicate that the reorganization didn’t have the intended effects. Few
members experience any simplification in their relationship towards the board and the
cooperative. Nevertheless, the members do share the opinion that fewer echelons in the
organizational hierarchy will simplify the democratic process and that more knowledge about
the cooperative stimulates participation in the decision-making.
A conclusion is that the Swedish Farmers´ Supply and Crop Marketing Association is on the
right track but further improvement in the membership organization are needed.

Main title:Lantmännens nya medlemsorganisation
Subtitle:utvärdering ur ett medlemsperspektiv
Authors:Kihlén, Anna
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:487
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lantmännen, medlemsorganisation, medlem, lojalitet, agentteori, äganderättsteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7092
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7092
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2017 11:59
Metadata Last Modified:22 Sep 2017 11:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics