Home About Browse Search
Svenska


Noring, Maria, 2007. Biogasinvesteringar i Linköping : samhällsekonomiskt lönsamt eller inte?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Since some years Linköping has invested in biogas production, mainly from offal's, residuals from food industry and manure. The municipality goes for biogas in the local traffic and in all transportation. It is also possible for private car owners to run their cars on biogas.

The purpose of this essay is to perform a cost-benefit analysis and examine if the project has been beneficial from a social point of view. The effects have been identified, measured and monetarily valued. The essay is limited to include the year of 2006 only. It is also geographically limited to the region surrounding Linköping, where Svensk Biogas is operating, that is among other cities Norrköping, Motala and Örebro. The effects include for example air pollution reductions, changes in noise pollution, investment costs and increased running costs.

The result shows that the investment in biogas has been profitable during the year of 2006. However, it is justified to be sceptical, because the essay might not include all effects and the one included might be wrongly valued.

,

Linköpings kommun har sedan ett antal år satsat på biogasproduktion baserad på slakt- och
livsmedelsindustrirester samt gödsel. Man driver hela den lokala bussflottan med biogas och
har även som upphandlingskrav att samtliga transporter ska ske med biogasdrift. Dessutom
har även privata bilister möjlighet att köpa biogas.
Syftet med den här uppsatsen är att genom en kostnads- intäktsanalys undersöka huruvida
satsningen har varit samhällsekonomiskt lönsam eller inte. Detta har skett genom att så många
effekter som möjligt har identifierats, mätts och värderats för att slutligen åstadkomma en
slutsumma. Arbetet har begränsats till att endast innefatta ett år, 2006, samt till regionen runt
Linköping, närmare bestämt det område inom vilket producenten Svensk Biogas verkar.
Biogasen transporteras till städer som Norrköping, Motala och Örebro. Effekterna inkluderar
bland annat utsläppsminskningar, förändringar i bullernivåer, investeringskostnader och
ökade driftskostnader.
Resultatet visar på att satsningen, åtminstone under år 2006, har varit samhällsekonomiskt
lönsamt. Men det är befogat att vara skeptiskt till själva slutsumman då dels denna uppsats
inte nödvändigtvis innehåller samtliga relevanta effekter, dels därför att de grunder som
beräkningarna baseras på inte är helt säkra.
Nyckelord: kostnads-

Main title:Biogasinvesteringar i Linköping
Subtitle:samhällsekonomiskt lönsamt eller inte?
Authors:Noring, Maria
Supervisor:Eriksson, Clas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:475
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kostnads-intäktsanalys, biogas
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7101
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7101
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 07:54
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 07:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics