Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Filip, 2007. Kreditgivning till lantbruksföretag : en jämförelse mellan Sverige och Danmark. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In relation with structure transformation in farm companies with bigger animal population and pressure at the milk price, the farmers in both countries have to invest more money in the company to endure. This had conduct what more owners had seen grown requirements to invest in bigger population barns. The investment is necessary to retain stability in the economy for the companies, at that time when the profitability for small production barns decrease.

This essay carries out through a case, there the activities main part are milk production. The present operation consists of 82 milk cows in long stall with a yield on 10 500 kg ECM. The idea is that the company should increase the activity to 180 cows. This activity means that the company must invest in a new barn. The cost of the investment consider an amount of about seven million Swedish crowns. The total debts for the activity are 13 million crowns. This includes mature loans. An operation plan had been made for the present activity and one for the future activities to see the worth of the investment.

The purpose of this essay is to study credit giving to farm companies between Sweden and Denmark. The idea is to illuminate if there are difference in credit giving between the countries. The case is representative in both countries and the proposal is reviewed in respective country. The result analyses with appropriate theory. The essay carries out in cooperation with the Danish Bank.

The result shows many similarities between the both countries. Both Sweden and Denmark had estimate to accord the proposal. The only difference that could discerns from the propose at credit giving to farm companies is the personal relationship between the loan giver and borrower in Sweden. In Denmark is the handling officer more objective and control more what the company could perform and the personal relationship is less important.
The analysis show also that the companies cash flows and good efficient in production are the two main factors that decides if you get a positive answer of the propose. Both countries studies solidity and equity. There are no possibilities to find conclusive differences between the countries in credit giving to farm companies. Both Sweden and Denmark use the same financial tools to estimate the credit and the loan giver in Sweden as well in Denmark point out that the heaviest estimate factors are cash flows and efficiency in production.

,

I samband med lantbrukets strukturomvandling med allt större besättningsstorlekar och
pressade avräkningspriser i mjölkproduktionen, måste dagens lantbrukare såväl i Sverige som
i Danmark investera mer kapital i sitt företag. Detta har lett till att man har sett ett ökat behov
av investeringskapital för att investera i allt större besättningar. Investeringen är nödvändig
för att kunna bibehålla den ekonomiska stabiliteten i företaget då lönsamheten med små
produktionsanläggningar har blivit ofördelaktiga.
Examensarbetet genomförs genom en fallstudie, där verksamhetens huvudinriktning är
mjölkproduktion. Den nuvarande driften idag består av 82 mjölkkor i långbås med en
avkastning på 10 500 kg ECM. Tanken är att företaget ska kunna utökas till 180 mjölkkor. En
utökning av gårdens mjölkproduktion innebär en nyinvestering i ett nytt lösdriftsstall, med
tillhörande inventarier. Den beräknade kostnaden för investeringen är ca sju miljoner kronor.
Den totala skuldsättningen uppgår till 13 miljoner kronor, inklusive övertagna lån. En
driftsplan är upprättad för verksamhetens nuvarande drift och en efter investeringens
fullbordan för att se vad den tänkta investeringen skulle kunna generera.
Syftet med studien är att studera kreditgivning till lantbruksföretag mellan Sverige och
Danmark. Tanken är att belysa om det finns skillnader i kreditgivningen mellan länderna.
Fallstudien är representativ för båda länderna och kreditpropån granskas i respektive land.
Resultatet analyseras sedan med lämplig teori. Examensarbetet genomförs i samarbete med
Danske Bank.
Resultatet visar på att det finns många likheter mellan de båda länderna. Både Sverige och
Danmark har gjort bedömningen att bevilja krediten. Den enda skillnaden som kan urskiljas
vid en kreditgivning till lantbruksföretag är den personliga relationen mellan långivaren och
låntagaren i Sverige. I Danmark är kredithandläggaren mer objektiv, styrs mer av vad
företaget kan prestera och den personliga relationen är av mindre vikt.
Analysen visar även på att företagets cash flow och god effektivitet i produktion är de två
faktorer som spelat den avgörande rollen för ett beviljande av krediten. Båda länderna
studerar företagets soliditet respektive företagets eget kapital. Det går inte att finna avgörande
skillnader mellan länderna när det görs en bedömning av en kreditpropå. Både Sverige och
Danmark använder samma ekonomiska verktyg för att bedöma krediten och där långivaren
såväl i Sverige som i Danmark framhåller att de tyngsta bedömningsfaktorerna är hur
företagets cash flow och effektivitet ser ut i företaget.

Main title:Kreditgivning till lantbruksföretag
Subtitle:en jämförelse mellan Sverige och Danmark
Authors:Åkesson, Filip
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:469
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kreditgivning, mjölkproduktion, cash flow, soliditet, effektivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7106
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 08:20
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 08:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics