Home About Browse Search
Svenska


Buhr, Katarina and Hermansson, Anna, 2004. Governmental support for social responsibility in small and medium-sized enterprises : a comparative study of Sweden and the United Kingdom. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
111kB
[img] PDF
671kB

Abstract

Several European governments have pointed out corporate social responsibility (CSR) as a deliberate strategic area with potential to enhance the national competitiveness on sustainable terms. CSR can be understood as a contribution by the private sector to sustainable development. In this paper, CSR will be referred to as social responsibility when small and medium-sized enterprises (SMEs) are in focus of the discussion, since the word "corporate" often is associated with larger companies. From a national as well as an international perspective, it is crucial to include SMEs in the expanding work with CSR to ensure that it spreads among all sections in business, which is likely to lead to positive effects on society. Each government has an opportunity to influence the country's future direction of CSR through political means of control and the work on developing effective support measures.
This paper contributes to the understanding of how the CSR message is handled and communicated by governments in different countries due to the complexity and the politics involved. It provides an overall picture of Sweden's and the Untied Kingdom's governmental support for social responsibility in SMEs and put them into comparison.
Two opposite trends can explain the practical differences, but also points of similarities, that exist in European countries. One trend is the national context that sets the preconditions for each country's work on CSR and is counteracting the other trend which is the creation of an international framework for CSR that aims to harmonize the countries' procedures. The main findings are that CSR appears to be managed more strategically within the UK government compared to the Swedish government and that it has a profound effect on the way that the support measures for SMEs are designed. The United Kingdom offers a holistic approach to the CSR concept to a greater extent than Sweden where it is more common to focus on specific areas within CSR. Sweden primary focus on sustainable development in all parts of society whereas the United Kingdom points out the potential of business' voluntary activities as a major contribution to sustainable development. One explanation for this can be found in the fact that the UK government relies on the private and voluntary sector to a greater extent than the Swedish government.

,

Ett flertal europeiska stater har pekat ut ”corporate social responsibility” (CSR) som en
medveten strategi med potential att öka den nationella konkurrenskraften inom området
hållbar utveckling. CSR är den privata sektorns frivilliga arbete för att bidra till hållbar
utveckling. I denna studie kommer ”social responsibility” att användas för att beskriva små
och medelstora företags arbete med CSR, eftersom ordet ”corporate” på engelska ofta
associeras till storföretag. Det är viktigt att inkludera små och medelstora företag i det snabbt
växande området både nationellt och internationellt för att budskapet ska spridas till hela den
privata sektorn, vilket kan leda till positiva effekter på hela samhället. Varje lands regering
har möjlighet att påverka hur CSR ska utvecklas i framtiden genom politiska styrmedel och
det fortsatta arbetet med att utveckla specifika stödåtgärder till små och medelstora företag.
Denna uppsats syftar till att bidra till förståelsen för hur budskapet om CSR hanteras
och kommuniceras i olika länder med bakgrund av ämnets komplexitet och den politiska
kontexten. Uppsatsen syftar även till att ge en översikt av Sveriges och Storbritanniens
stödåtgärder för socialt och miljömässigt ansvar till små och medelstora företag och att sätta
dessa i jämförelse.
Två motsatta trender kan förklara förekomsten av praktiska skillnader och likheter på
CSR-området i europeiska länder. Den ena trenden är den nationella kontexten som ger
förutsättningarna för varje lands arbete med CSR och motverkar den andra trenden som är
utvecklingen av det harmoniserande internationella arbetet för att skapa ett gemensamt
ramverk på området. Uppsatsens huvudsakliga resultat visar att CSR hanteras på ett mer
strategiskt plan inom den brittiska regeringen jämfört med den svenska och att det har en
betydande effekt på hur man designar stödåtgärder för små och medelstora företag.
Storbritannien har ett mer holistiskt förhållningssätt till CSR-konceptet än Sverige, som
snarare arbetar mer separat med frågor som ryms inom begreppet. Sverige fokuserar primärt
på hela samhällets arbete med hållbar utveckling, medan Storbritannien pekar ut potentialen i
näringslivets frivilliga aktiviteter som en väsentlig del av hållbar utveckling. En förklaring till
detta kan återfinnas i att den brittiska staten förlitar sig mer på den privata och frivilliga
sektorn än den svenska staten.

Main title:Governmental support for social responsibility in small and medium-sized enterprises
Subtitle:a comparative study of Sweden and the United Kingdom
Authors:Buhr, Katarina and Hermansson, Anna
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:370
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, social responsibility, responsible entrepreneurship, sustainability, sustainable development, SME, small and medium-sized enterprises, small firms, Sweden, United Kingdom, Great Britain, government, EU, European Union
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:UNSPECIFIED
Economics and management
Language:English
Deposited On:25 Sep 2017 08:47
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 08:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics