Home About Browse Search
Svenska


Sjölund, Sara, 2006. Hållbarhetsredovisning till nytta för finansiella intressenter? : en fallstudie. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
502kB

Abstract

Companies today are facing more and different kinds of demands from the society and their stakeholders. It is no longer enough to just deliver the products, and not just the quality of the products that matter. The consumers are getting more conscious about the many ways in which companies affect the society and the environment in which we live. The financial sector, that among others includes stakeholders such as insurance companies, banks and fund companies are starting to realise the importance of the non- financial issues that companies are encountering. Analysing the companies sustainability when it comes to social and environmental issues, has become an increasingly important factor when for example choosing companies to invest in.

The development in the field of accounting has resulted in an increasing number of companies choosing to complete their financial accounting with a sustainability report, also referred to as CSR reports, on how they see the company's role in society. The company's aim with this report is to show their stakeholders how they deal with the non financial issues such as, human rights, business ethics and environmental issues.

The aim of this study was to investigate whether the sustainability reports produced by companies today meet the demands of the financial stakeholders, particularly investors, and also to investigate the motives to why food retailers choose to publicise sustainability reports.
This case study was undertaken through a literature study, a more detailed study of the case company Axfood Ltd and interviews with two financial stakeholders of the company.

Among other things, the findings in this study indicate that, even though sustainability reports often are lacking in information when it comes to fulfilling the demands of the financial stakeholders, investors find the reports important and useful when analysing companies from a sustainable perspective.

The study also showed, that a company that produce a CSR-report because they "have to" is less likely to produce adequate information, and puts less resources into the sustainability report than those who are motivated to really try to have a positive influence on society and the environment. Thus companies, who are positively motivated, will produce CSR-reports that are more useful to the financial stakeholders.

,

Allt fler företag börjar redovisa sitt sociala och miljöansvar i så kallade
hållbarhetsredovisningar. Utvecklingen i företagsvärlden kan beskrivas som att den har gått
från �trust me�, det fanns en allmän acceptans i samhället att företagen agerade hederligt, via
�tell me� då samhället krävde en ökad insyn i företagens verksamhet, till att idag vara �show
me�, det vill säga företagen måste visa att de verkligen arbetar för att åstadkomma positiva
förändringar.
Den finansiella sektorn, som bland annat inkluderar försäkringsbolag, banker och fondbolag
har börjat uppmärksamma de icke-finansiella frågorna som företagen ställs inför och de
finansiella och icke-finansiella världarna närmar sig varandra. Finansiella aktörer som till
exempel fondförvaltare, opinionsbildande grupper och myndigheter lägger stor vikt vid
möjligheten att kunna mäta, bevaka och jämföra olika företags prestationer och åtaganden för
att uppnå hållbar utveckling. Detta för att kunna fatta välgrundade beslut av olika slag, till
exempel om ett företag kan platsa i en �ansvarsfull� fond eller inte. Sådan användning av
redovisningen ställer stora krav på både form och innehåll. När ett företag visar att det inte tar
sitt ansvar på ett för intressenterna tillfredställande sätt kan det leda till negativa ekonomiska
konsekvenser på flera olika sätt. Det kan vara allt från att konsumenter väljer att handla i en
annan butik, att ett företag väljer att samarbeta med en ny leverantör till att investerare väljer
att dra sig ur en investering eller avstår från att investera i ett företag på nytt.
Syftet med den här studien är tvådelat, dels att undersöka huruvida hållbarhetsredovisningen
hos dagligvaruhandlare möter finansiella intressenters behov av information och dels att
klargöra motiven för ett företag inom dagligvaruhandeln att göra en hållbarhetsredovisning.
Företaget i fokus för studien är Axfood AB.
Fallföretaget Axfood drivs till att hållbarhetsredovisa, av de utifrånstyrda motiven norm eller
nöd. Det vill säga, företaget känner att de borde redovisa ansvar på grund av att
konkurrenterna gör det eller för att intressenterna helt enkelt efterfrågar det. Genom att
implementera hållbarhetsredovisningen så minskas både risken att förlora aktieinvesterare och
att i framtiden hamna på efterkälken.
Detaljisterna i dagligvaruhandeln har många möjligheter att kunna bidra till ett hållbarare
samhälle. Lika viktigt är det att de visar intressenterna sina ställningstaganden. Både ICA
och Coop har valt att kommunicera sitt ansvar för samhälle och miljö på sina respektive
hemsidor på Internet. Även Axfood väljer att på detta sätt redovisa företagets ansvar och
etiska åtaganden. Det finns stora likheter mellan de tre stora aktörerna i den svenska
dagligvaruhandeln. De försöker alla visa att de tar ansvar för sina kunder, samhället och
miljön. Därmed är även deras hållbarhetsredovisningar lika i innehåll.
Axfood publicerade för första gången år 2005 en hållbarhetsredovisning på Internet.
Hållbarhetsprogrammet består av fem prioriterade delar; Miljö, kvalitet, arbetsmiljö/
medarbetare, mänskliga rättigheter/ socialt ansvar och affärsetik.

Main title:Hållbarhetsredovisning till nytta för finansiella intressenter?
Subtitle:en fallstudie
Authors:Sjölund, Sara
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:458
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbarhetsredovisning, finansiella investeringsmotiv, dagligvaruhandel, fondbolag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7121
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 09:50
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 09:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics