Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Johan, 2006. Lantbrukaren som energiproducent : en fallstudie i energisatsningar inom lantbruket. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
471kB

Abstract

The intrest and development of bioenergy and energy from renewable sources in Sweden has increased rapidly over the last few years. There are a whole lot of alternatives for those who would like to venture and invest in renewable energy production.

Production of renewable energy opens up many opportunities for forestry and farming to venture a new branch of production, on basis of the primary production. Several of the new energy sources grows on farmland or in the forest. The opportunities exist in the primary products, as well as in refining and reselling, in the value chain of energy.

The starting-point is the Farmer as an energyproducer. This master thesis studies the nature of farmer-own firms, who has invested in production of renewable energy. By using the methodology of case studies, six companies are observed. The firms consists of two wind-power firms, three district heating companies, two stoked with wood-chips and one with straw-bales. The last firm is one with small scale district heating stoked with grains.

The analysis of the firms is made out of the perspective of the Resourced-based theory. This is to, identify a diverse number of key properties to success within venture and investment in energy production from renewable sources.

The nature of these firms, possess a number of resources, resource-position barriers and capabilities, which sustains competitive advantage and profitability over time.

In wind-power investments, the location is a crucial factor to reach success. From a farmers perspective, the wind-power investment can give a good spread of risk in the exicisting firm and an almost work-free source of income.

Production of energy for district heating demands longterm contracs with the buyers, that includes a price-regulation which reflects the production costs. When the culvert is owned by the firm itself, it provides a good control of the entire value chain of the energy. This gives the possibility to develop the company in its own pace. No matter how many shareholders the firm consists of, there is always one or some key-persons who are very important. The firms reputation is at the same time a factor that might have great importance for the success of the firm.

From an economic view, there is a good potential in these firms to generate a profitability on total assets of 5-8 % and during real good conditions up to 20 %. This is however, very much depending on the supply of cheap fuels and a price-regulation that follows the market.

,

I Sverige har intresset och utvecklingen för bioenergi och energi från förnybara källor ökat markant de senaste åren. Det finns väldigt många olika alternativ för den som vill satsa och investera i förnybar energiproduktion.
Produktion av förnybar energi öppnar många möjligheter för skogs- och lantbrukare att satsa på en ny produktionsgren med grunden i lantbruket. Många av dagens nya energikällor växer på lantbrukarens åker eller i skogen. Möjligheterna finns såväl i råvaru-, förädling- och försäljningsledet i energivärdekedjan.
Utgångspunkten är Lantbrukaren som energiproducent. Examensarbetet studerar karaktären av företag som har gjort investeringar i förnybar energi som ägs av lantbrukare. Metoden för detta är fallstudier av 6 stycken företag. Det är två vindkraftsföretag, två fjärrvärmeverk som eldas med flis, ett fjärrvärmeverk som eldas med halm samt ett närvärmeverk som eldas med spannmål.
Företagen har analyserats utifrån den resursbaserade teorin för att identifiera ett antal olika nyckelfaktorer för att lyckas med investeringar i energiproduktion från förnyelsebara naturresurser.
Företagen är av den karaktär att de har ett antal starka resurser, resursbarriärer och förmågor som gör att de bibehåller varaktiga konkurrensfördelar och långsiktig lönsamhet.
För att lyckas med investeringar i vindkraftverk är det avgörande att hitta rätt lokalisering med bra vindläge. Ur ett lantbrukarperspektiv kan en vindkraftsinvestering innebära en god riskspridning av existerande företag och en nästintill arbetsfri inkomst.
Vid produktion av när- och fjärrvärme är det viktigt med långsiktiga avtal med en prisreglering som så mycket som möjligt speglar produktionskostnaderna. När företagen äger kulvertnät uppnår företaget en bra kontroll över hela värdekedjan och kan bygga ut verksamheten i den takt företaget själv önskar. Oavsett på hur många delägare företaget består av, så är en eller ett antal nyckelpersoner oerhört viktiga. Samtidigt är hela företagets anseende utåt en faktor som kan ha stor betydelse för företagets framgång.
Ekonomiskt sett så finns en god potential i dessa företag att prestera en räntabilitet på totalt arbetande kapital uppemot 5-8 % och under riktigt goda år uppemot 20 %. Detta är dock starkt beroende av tillgång på billigt bra bränsle, samt en prisreglering som följer marknaden.

Main title:Lantbrukaren som energiproducent
Subtitle:en fallstudie i energisatsningar inom lantbruket
Authors:Svensson, Johan
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:459
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bioenergi, vindkraft, fjärrvärme, energiproduktion, investeringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 10:00
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics