Home About Browse Search
Svenska


Filipsson, Emma and Flamander, Carmen and Pärn-Yngwe, Linnéa, 2008. Rehabilitering av människor med hjälp av djur. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
149kB

Abstract

Detta arbete inleds med en sammanfattande beskrivning av domesticeringen och dess effekter. Vidare ges en inblick i relationen människa-djur, sett ur ett historiskt perspektiv, samt djurets uppfattning av människan där exempel på olika studier tas upp. Det förs även en diskussion kring olika djurs medvetande.

Härefter redogörs för ett antal forskningsrapporter angående vad som händer i oss människor vid kontakt med djur, där både sociala, psykologiska och fysiologiska faktorer beskrivs som viktiga. Här tas också forskning kring hormonet oxytocin och dess positiva effekter på oss människor upp.

Sedan följer en beskrivning av hur rehabilitering med djurs hjälp kan ske inom olika områden såsom barn, sjukvård, äldrevård, på fängelser och med hjälp av hästar. Olika forskningsresultat samt genomförda projekt för respektive område redovisas här.

Avslutningsvis beskrivs en modell för var och när eventuella djurvälfärdsproblem kan uppstå. Denna modell ger ett annat perspektiv jämfört med de traditionella synsätten där man enbart utgår ifrån djurens känslor, djurens funktion eller hur de lever i det vilda.

,

This project starts of with a summarized description of the domestication and its effects.
Furthermore you get an insight in the relationship between human and animal, seen from a
historical perspective. Along with this you can also read about the animal perception of the
human, examples of different studies are shown. There is also a discussion about
consciousness among animals.
Moreover, research reports concerning what happens in humans in contact with animals are
described. Both social, physiological and physical factors are explained as important.
Research about the hormone oxytocine and its positive effects on people are discussed.
After this a description of how rehabilitation with the help of animals are provided in different
areas such as children, hospital care, among elderly and in prisons. Rehabilitation with horses
is also explained. Research results and projects on each area are shown.
Finally a model of when and where possible animal welfare problems can appear is presented.
This model gives another perspective compared to the traditional way of thinking where you
look either at the feelings of the animals, its functions or how it lives in the wild.

Main title:Rehabilitering av människor med hjälp av djur
Authors:Filipsson, Emma and Flamander, Carmen and Pärn-Yngwe, Linnéa
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:180
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:djur, människor, rehabilitering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 10:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics