Home About Browse Search
Svenska


Westlund, Martina, 2007. En jämförelse av beteende mellan vävande hästar och två icke vävande hästar under liknande förhållanden. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
286kB

Abstract

Today we keep our horses in a way that is easy for us humans but may not always be the most optimal way for the horse. Often the housing of the horse prevents the horse from performing behaviours that they have natural needs to perform. It is not unusual that animals that can not adapt to their environment develop abnormal behaviours. Many of our stabled horses therefore develop some kind of stereotypic behaviour. This study was made in purpose of comparing the behaviour of a weaving horse to two non-weaving horses under similar conditions, where one of the horses was stabled next to the weaving horse and the other horse was stabled further away in the same stable.

Seven weaving horses were included in the study. A close neighbour to the weaving horse (control 1) and a horse further away in the stable (control 2) were also included in the study. The horses were studied for four periods during the day; morning, before noon, after noon and evening, each period lasted for about two hours. The four periods were distributed among the hours between the feeding time in the morning and the feeding time in the evening. The study was a "1-Zero sampling" trial and the behaviours that were recorded were; foraging, resting, weaving, moving, nose to nose contact, contact between nose and other part of the body, grooming and other behavioural problems. The statistic analysis was made with a Two Way Analysis of Variance with a General Linear Model.
In the study the horses spent more time weaving during the evenings and the weaving was always performed inside the stable, never outside. There was a difference between the points of time when the behaviours foraging, resting and contact between noses to other part of the body were performed. There was also an indication in the study that showed that the behaviour nose to nose differed in the point of time the behaviour was performed. Control 1 showed more of grooming behaviour, which can indicate differences between horses.

The study showed that weaving horses have behaviours that are more or less similar to the behaviours of non weaving horses. The weaving horses take their time that they spend weaving from all of the other behaviours. The study also showed that horses forage more in the morning than before noon and in the evening. It also seems as if horses have more intimate contact in the morning and before noon and that they rest more before noon than in the morning. There were no indications in the result of the study that showed that horses would imitate a stereotypic behaviour.

,

Idag håller vi våra hästar på ett sätt som är enkelt för människan, men kanske inte alltid det optimala för hästen. Sättet vi håller våra hästar på hindrar många gånger djuren från att utföra de beteenden de har behov av att utföra. När djur får svårt att anpassa sig till miljön de lever i är det vanligt att onormala beteenden uppstår. En stor del av våra uppstallade hästar har därför utvecklat någon form av stereotypt beteende. Denna studie gjordes i syfte att jämföra beteendet hos en vävande häst med två icke vävande hästar under liknande förhållanden, där en av hästarna var uppstallad intill den vävande hästen och en längre bort i samma stall.
I studien deltog sju vävande hästar. En nära granne till den vävande hästen (kontroll 1) samt en häst längre bort (kontroll 2) studerades också. Studien utfördes under fyra pass; morgon, förmiddag, eftermiddag samt kväll och varje pass varade i två timmar. Passen fördelades så jämnt som möjligt över dagen mellan morgon- och kvällsutfodring. Försöket var ett så kallat ”1-zero sampling-försök” och de beteenden som registrerades var; födosök, vila, väva, rörelse, kontakt nos-nos, kontakt nos-annat, putsa och övriga beteendestörningar. De faktorer som togs i akt under försöket var; ljudnivå, rörelse i stallet, utfodring, antal hästar och övrigt som kan ha påverkat hästarna. I försöket spenderade hästarna mer tid till att väva under kvällarna och vävningen utfördes aldrig utomhus utan endast vid uppstallning. Det fanns en skillnad mellan tidpunkter för beteendena födosök, vila och nos-annat och det fanns även en tendens till att beteendet nos-nos skiljde sig åt mellan tidpunkter. Enligt studien fanns det tendenser till skillnad mellan hästar gällande beteendet putsning, då kontroll 1 visade större frekvenser av detta beteende.
Studien visade att hästar som väver har beteenden som i stort sett inte skiljer sig från beteenden hos hästar som inte väver. Den tiden som de vävande hästarna använder till att väva tar de från samtliga andra beteenden. Studien visade inga indikationer på att beteendestörningen skulle smitta. Studien visade även att hästar födosöker mer på morgonen än på förmiddagen och kvällen. Det verkar även som att hästar har mest direktkontakt under morgnar och förmiddagar och att de vilar mer på förmiddagen än under morgonen.

Main title:En jämförelse av beteende mellan vävande hästar och två icke vävande hästar under liknande förhållanden
Authors:Westlund, Martina
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:90
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:häst, hästar, beteende, vävning, vävande hästar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6903
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6903
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:48
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics